گزارش تصویری از تمرینات سرخ پوشان

(عکس ها از: محمد جهانگیری)

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – تمرین پسران سرخ پوش شهرباران پس از دو روز تعطیلی از ساعت ۲۰ در ورزشگاه سردارجنگل زیر نظر نادر دست نشان برگزار شد.