وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

برنامه مسابقات هفته های هفدهم تا بیست و یکم لیگ دسته دوم

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرودبرنامه مسابقات هفته های هفدهم تا بیست و یکم لیگ دسته دو باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش سایت سپیدرود و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته هفدهم

دوشنبه ۱۴ اسفند

شهدا بابلسر – شهرداری بندر عباس- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
ستارگان بهمن تهران- چوکا تالش- ساعت ۱۵- ورزشگاه مرغوبکار تهران
آینده سازان اردبیل – کیان سام بابل- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی اردبیل
شهرداری بم – فولاد نوین اهواز- ساعت ۱۵- ورزشگاه فجر بم
شهرداری ماهشهر – پاس همدان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه اختصاصی نفت امیدیه

سه شنبه ۱۵ اسفند

سپیدرود رشت – شهدا رزکان البرز – ساعت ۱۵- ورزشگاه عضدی رشت

کیا تهران – اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شباهنگ شهریار
بعثت کرمانشاه –  شناور سازی قشم- ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
کویرمقوا تهران – اترک بجنورد- ساعت ۱۵- ورزشگاه مرغوبکار تهران
شهرداری نوشهر- شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا نوشهر
نود ارومیه- سرخ پوشان نوین  اطلس طلایی- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی ارومیه
آریان همدان- نیکا پارس چالوس- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
فولاد هرمزگان – شهید قندی یزد- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
نیروی زمینی تهران – یاران سلامت ایرانیان- ساعت ۱۵- ورزشگاه غدیر تهران

هفته هجدهم

یکشنبه ۲۰ اسفند

کیان سام بابل- شهدا بابلسر- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا ساری
پاس همدان- آینده سازان اردبیل – ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
فولاد نوین اهواز – ستارگان بهمن جوان- ساعت ۱۵- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
شهرداری بندرعباس- شهرداری بم- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس

دوشنبه ۲۱ اسفند

سپیدرود رشت – نیروی زمینی تهران – ساعت ۱۵- ورزشگاه عضدی رشت

یاران سلامت ایرانیان – چوکا تالش – ساعت ۱۵- ورزشگاه شباهنگ شهریار
شهدا رزکان البرز – شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
نودارومیه- کیا تهران – ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی ارومیه
نیکا پارس چالوس – کویر مقوا تهران – ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا تجن کلا چالوس
اسپاد الوند تهران – اترک بجنورد – ساعت ۱۵- ورزشگاه بعثت تهران
سرخ پوشان نوین اطلس طلایی- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام
شایان تابان بوشهر-فولاد هرمزگان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
شناور سازی قشم-آریان همدان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه پی پشت قشم

سه شنبه ۲۲ اسفند

شهید قندی یزد- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد

هفته نوزدهم

شنبه ۲۶ اسفند

شهدا بابلسر – پاس همدان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
ستارگان بهمن تهران – شهرداری بندر عباس- ساعت ۱۹- ورزشگاه مرغوبکار تهران
شهرداری بم – کیان سام بابل- ساعت ۱۹- ورزشگاه فجر بم

یکشنبه ۲۷ اسفند

شهرداری ماهشهر – سپیدرود رشت – ساعت ۱۹- ورزشگاه اختصاصی نفت امیدیه

چوکا تالش – نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه پوریای ولی تالش
یاران سلامت ایرانیان -فولاد نوین اهواز- ساعت ۱۹- ورزشگاه شباهنگ شهریار
آینده سازان اردبیل- شهدا رزکان البرز- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی اردبیل
اترک بجنورد – کیا تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه شباهنگ شهریار
کویرمقوا تهران- شناور سازی قشم – ساعت ۱۹- ورزشگاه مرغوبکار تهران
شهرداری نوشهر- نود ارومیه- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدا نوشهر
اسپاد الوند تهران- نیکا پارس چالوس – ساعت ۱۹- ورزشگاه بعثت تهران
فولاد هرمزگان – سرخ پوشان نوین  اطلس طلایی- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس

دوشنبه ۲۷ اسفند

بعثت کرمانشاه – شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
آریان همدان – شهید قندی یزد- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

هفته بیستم

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

سپیدرود رشت – آینده سازان اردبیل – ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه عضدی رشت

نیروی زمینی تهران – شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه غدیر تهران
شهدای رزکان البرز- شهدای بابلسر – ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
کیان سام بابل -ستارگان بهمن جوان – ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهدا ساری
پاس همدان – شهرداری بم- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
شهرداری بندرعباس-یاران سلامت ایرانیان- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
کیا تهران- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شباهنگ شهریار
سرخ پوشان نوین اطلس طلایی- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام
شهید قندی یزد – کویر مقوا تهران- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد
نیکا پارس چالوس – اترک بجنورد- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهدا تجن کلا چالوس
شاهین تابان بوشهر- آریان همدان- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
نود ارومیه -فولاد هرمزگان- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه تختی ارومیه
شناور ساری قشم –  اسپاد الوندتهران- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه پی پشت قشم

هفته بیست و یکم

پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۳

شهدای بابلسر – سپیدرود رشت – ساعت۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر

شهرداری بم -شهدا رزکان البرز – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه فجر بم
ستارگان بهمن جوان- پاس همدان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه مرغوبکار تهران
چوکا تالش- شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پوریای ولی تالش
یاران سلامت ایرانیان- کیان سام بابل- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شباهنگ شهریار
آینده سازان اردبیل – شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی اردبیل
فولاد نوین اهواز -نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۷- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

آدینه ۲۴ فروردین

نیکا پارس چالوس-کیا تهران – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدا تجن کلا چالوس
بعثت کرمانشاه – نود ارومیه – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
کویر مقواتهران- شاهین تابان بوشهر – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه مرغوبکار تهران
اترک بجنورد- شناور سازی قشم- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شباهنگ شهریار
اسپاد الوندتهران – شهید قندی یزد- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه بعثت تهران
آریان همدان – سرخ پوشان نوین اطلس طلایی – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید حاجی بابائی همدان
فولاد هرمزگان -شهرداری نوشهر- ساعت ۱۷- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.