وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

دستور العمل راجع به نقل و انتقال باشگاه ها و استفاده از نام، عالمت، لوگو و برند آنها

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – دستور العمل راجع به نقل و انتقال باشگاه ها و استفاده از نام، عالمت، لوگو و برند آنها ۱۳۹۷/۴/۳۱ اصالحی و مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

ماده ۱ – نقل و انتقال سهام ، مالکیت و امتیاز باشگاه ها و استفاده از نام و برند آنها عالوه بر قوانین و مقررات جاری کشور و سایر مقررات داخلی و بین المللی حوزه ورزش ، تابع این دستورالعمل است.

ماده ۲ -فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ و هیات های فوتبال در صورتی با نقل و انتقال سهام ، مالکیت و امتیاز باشگاه ها موافقت می نمایند که قبال در خصوص کلیه دیون باشگاه به هر شخص حقیقی و حقوقی خصوصی ، دولتی ، عمومی و … به صورت قطعی تعیین تکلیف شده باشد.

ماده ۳ -منظور از تعیین تکلیف قطعی ، ارایه اسناد و مدارک کافی و متقن، دایر بر پرداخت و تصفیه حساب کامل دین یا توافقنامه مکتوب با طلبکاران مبنی بر اعطای مهلت به باشگاه یا تقسیط بدهی با رضایت طلبکاران یا رضایت و گذشت قطعی و بی قید و شرط طلبکاران می باشد.

ماده ۴ -هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مرتبط با امور مدیریتی، اجرایی و ورزشی باشگاه ، بصورت مستقیم یا غیر مستقیم:

الف . نباید در معامالت سهام باشگاهها به گونه ای شرکت نماید که بتواند تاثیر موثری بر فعالیت دیگر باشگاههای حاضر در آن سری از رقابتها
داشته باشد.

ب. نباید سهام یا رای سایر باشگاههای حاضر در همان سری از رقابتها را دارا باشد.

ج. نباید حق عزل و نصب اکثریت اعضای اداری ، اجرایی و نظارتی سایر باشگاههای حاضر در همان سری از رقابتها را دارا باشد.

د. نباید به موجب توافقی که با سایر سهامداران سایر باشگاههای حاضر در همان سری از رقابتها منعقد نموده کنترل اکثریت سهام یا اکثریت حق رای سایر باشگاههای حاضر در همان سری از رقابتها را در اختیار داشته باشد.

ه. نباید عضو باشگاه دیگری باشد که در همان سری از رقابتها حضور می یابد.

و. به هیچ عنوان نباید در مدیریت و امور اجرایی سایر باشگاههای حاضر در همان سری از رقابتها مداخله یا مشارکت داشته باشد.

ز. نباید صاحب اختیار مدیران سایر باشگاههای حاضر در همان سری از رقابتها بوده یا بر آنها نفوذ داشته باشد.

ماده ۵ -انتقال گیرندگان سهام ، امتیاز و مالکیت باشگاهها نباید به موجب حکم قطعی محاکم عمومی دادگستری یا ارکان قضایی ورزش و خصوصاً ارکان قضایی فوتبال از فعالیت و مدیریت در حوزه ورزش و فوتبال ممنوع و محروم شده باشند.

ماده۶ – استفاده ، بهره برداری یا تقلید از نام و نشان و عالمت و لوگوی یک باشگاه توسط باشگاه دیگر ممنوع بوده و مورد تایید و پذیرش فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و هیات های فوتبال نمی باشد و هرگونه توافق برای انتقال حقوق فوق به باشگاه دیگر باید همراه با انتقال کامل سهام ، مالکیت و امتیاز باشگاهی که با نام مزبور شناخته می شود، صورت پذیرد.

تبصره – استفاده از نام باشگاه دیگر بدون رعایت ماده ۶ ولو با اضافه کردن پسوند و/ یا پیشوند نیز امکانپذیر نبوده و چنین نامی مورد قبول و تایید فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ و هیات ها نمی باشد و از شرکت باشگاه مذکور در رقابتهایی که زیر نظر هیات فوتبال، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برگزار می شود ممانعت به عمل می آید.

ماده ۷ -استفاده ، بهره برداری یا تقلید از نام و نشان و عالمت و لوگوی سایر باشگاهها عالوه بر تبعیت از این دستور العمل همچنین تابع قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز قوانین و مقررات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا می باشد.

ماده ۸ -هرگونه نقل و انتقال سهام ، مالکیت، امتیاز ، لوگو و برند باشگاه ها به هر میزان و به هر یک از عقود و به هر شخص ولو خویشاوندان باید بدواَ به تایید کمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش ) در استان مبدا ( ، هیات فوتبال مبدا و هیات فوتبال مقصد رسیده و متعاقباَ به تایید ۱ فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نیز برسد.

ماده ۹ -به منظور تایید نقل و انتقال سهام ، امتیاز و مالکیت باشگاه ها از سوی فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ و هیات ها ، این باشگاه ها باید در قالب موسسه یا شرکت نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و آگهی ثبت نهایی آنها در روزنامه رسمی منتشر شده باشد.

ماده ۱۰ – فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ و هیات های فوتبال صرفا نقل وانتقال قطعی سهام ، امتیاز و مالکیت باشگاه ها را تایید می نمایند و انتقال در قالب اجاره یا سایر عقود غیر قطعی مورد پذیرش و تایید این مراجع نمی باشد.

ماده ۱۱ -معادل ده ) ۱۰ ) درصد از بهای مورد معامله باید در وجه هیات فوتبال مبدا پرداخت شود و این وجوه صرف توسعه فوتبال پایه در استان مربوطه خواهد شد . تعرفه ای به همین منظور تهیه و به تصویب هیات رییسه فدراسیون خواهد رسید.

ماده ۱۲ -منظور از عدم تایید معامله از سوی فدراسیون فوتبال ، باطل بودن معامله مورد نظر نمی باشد بلکه در صورت عدم رعایت هریک از موارد مندرج در این دستورالعمل و یا سایر قوانین و مقررات داخلی و بین اللمللی راجع به مالکیت و سهامداری باشگاه ها و نیز قوانین و مقررات داخلی و بین المللی راجع به نام ، برند ، لوگو و عالمت ، باید از حضور و شرکت متخلفین در رقابت هایی که زیر نظر فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و هیات فوتبال برگزار می شود ممانعت به عمل آید.

ماده ۱۳ -این دستورالعمل در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ در هیات رییسه فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و از این تاریخ الزم االجرا می باشد.

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.