وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

مقایسه جایگاه پارس جنوبی و سپیدرود در لیگ دسته اول ۹۵-۹۶ با فصل جاری

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – تیم فوتبال سپیدرود رشت و پارس جنوبی در فصل ۹۵-۹۶ به لیگ برتر صعود کردند اما مقایسه جایگاه نیم فصل نخست و دوم این دو تیم می توانند مفید باشد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه سپیدرود رشت، تیم پارس جنوبی تا پایان هفته یازدهم در حالی که خونه به خونه صدرنشین بود سپیدرود در رتبه دوم قرار داشت در مکان باورنکردنی یازدهم جدول جا خوش کرده بود و خوش بین ترین کارشناس فوتبال هم تصور نمی کرد که تیم رده یازدهم هفته یازدهم بتواند در پایان فصل صدرنشین و قهرمان لیگ دسته اول شود.

لیگ دسته اول ۹۵-۹۶ هفته یازدهم

ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ خونه به خونه بابل ۱۱ ۶ ۴ ۱ ۱۹ ۸ ۱۱ ۲۲
۲ سپیدرود رشت ۱۱ ۶ ۴ ۱ ۱۱ ۵ ۶ ۲۲
۳ گل گهر سیرجان ۱۱ ۶ ۳ ۲ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۲۱
۴ ملوان انزلی ۱۱ ۶ ۳ ۲ ۱۲ ۹ ۳ ۲۱
۵ اکسین البرز ۱۱ ۶ ۲ ۳ ۱۷ ۹ ۸ ۲۰
۶ نساجی مازندران ۱۱ ۴ ۴ ۳ ۱۶ ۱۳ ۳ ۱۶
۷ مس کرمان ۱۱ ۳ ۷ ۱ ۱۲ ۹ ۳ ۱۶
۸ آلومینیوم اراک ۱۱ ۴ ۴ ۳ ۱۰ ۷ ۳ ۱۶
۹ بادران تهران ۱۱ ۴ ۴ ۳ ۸ ۷ ۱ ۱۶
۱۰ راه آهن تهران ۱۱ ۴ ۴ ۳ ۱۱ ۱۱ ۰ ۱۶

۱۱

پارس جنوبی جم

۱۱

۴

۴

۳

۶

۷

۱۶

۱۲ نفت مسجدسلیمان ۱۱ ۲ ۶ ۳ ۱۰ ۱۰ ۰ ۱۲
۱۳ خیبر خرم آباد ۱۱ ۳ ۳ ۵ ۷ ۱۱ ۱۲
۱۴ ایرانجوان بوشهر ۱۱ ۲ ۵ ۴ ۹ ۱۵ ۱۱
۱۵ مس رفسنجان ۱۱ ۲ ۲ ۷ ۱۰ ۱۰ ۰ ۸
۱۶ فولاد یزد ۱۱ ۱ ۵ ۵ ۶ ۱۵ ۸
۱۷ فجرسپاسی شیراز ۱۱ ۰ ۴ ۷ ۷ ۱۷ -۱۰ ۴
۱۸ استقلال اهواز ۱۱ ۰ ۴ ۷ ۵ ۲۳ -۱۸ ۴

 

همین تیم پارس جنوبی نیم فصل نخست را در حالی که سپیدرود با اقتدار و فاصله چهار امتیازی نسبت به تیم دوم قهرمان نیم فصل شده بود، با فاصله ۶ امتیازی از صدر در رده ششم جای گرفته بود.

لیگ دسته اول ۹۵-۹۶ تا پایان نیم فصل

ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سپیدرود رشت ۱۷ ۱۰ ۴ ۳ ۱۸ ۱۱ ۷ ۳۴
۲ ملوان انزلی ۱۷ ۸ ۶ ۳ ۱۸ ۱۴ ۴ ۳۰
۳ گل گهر سیرجان ۱۷ ۸ ۵ ۴ ۲۶ ۱۷ ۹ ۲۹
۴ خونه به خونه بابل ۱۷ ۷ ۷ ۳ ۲۱ ۱۲ ۹ ۲۸
۵ نساجی مازندران ۱۷ ۷ ۷ ۳ ۲۵ ۱۷ ۸ ۲۸

۶

پارس جنوبی جم

۱۷

۷

۷

۳

۱۲

۹

۳

۲۸

۷ راه آهن تهران ۱۷ ۶ ۷ ۴ ۱۹ ۲۰ ۲۵
۸ بادران تهران ۱۷ ۶ ۶ ۵ ۱۴ ۱۱ ۳ ۲۴
۹ مس کرمان ۱۷ ۴ ۱۱ ۲ ۱۸ ۱۴ ۴ ۲۳
۱۰ آلومینیوم اراک ۱۷ ۵ ۸ ۴ ۱۸ ۱۵ ۳ ۲۳
۱۱ اکسین البرز ۱۷ ۷ ۲ ۸ ۲۲ ۲۰ ۲ ۲۳
۱۲ مس رفسنجان ۱۷ ۶ ۴ ۷ ۲۱ ۱۳ ۸ ۲۲
۱۳ ایرانجوان بوشهر ۱۷ ۵ ۶ ۶ ۲۲ ۲۲ ۰ ۲۱
۱۴ نفت مسجدسلیمان ۱۷ ۳ ۹ ۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
۱۵ خیبر خرم آباد ۱۷ ۴ ۵ ۸ ۱۲ ۲۲ -۱۰ ۱۷
۱۶ فولاد یزد ۱۷ ۲ ۷ ۸ ۱۱ ۲۵ -۱۴ ۱۳
۱۷ فجرسپاسی شیراز ۱۷ ۲ ۶ ۹ ۱۳ ۲۱ ۱۲
۱۸ استقلال اهواز ۱۷ ۰ ۵ ۱۲ ۹ ۳۵ -۲۶ ۵

 

اما در کمال تعجب در پایان مسابقات پارس جنوبی در فاصله یک هفته به خاتمه یافتن لیگ دسته اول صدرنشین شد و قهرمانی و صعود خود را به لیگ برتر مسجل کرد و سپیدرود با یک امتیاز کمتر به عنوان نایب قهرمان موفق شد به لیگ برتر صعود کند.

جدول پایانی لیگ دسته اول ۹۵-۹۶

ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز

۱

پارس جنوبی جم

۳۴

۱۶

۱۴

۴

۲۹

۱۴

۱۵

۶۲

۲ سپیدرود رشت ۳۴ ۱۷ ۱۰ ۷ ۳۵ ۲۴ ۱۱ ۶۱
۳ گل گهر سیرجان ۳۴ ۱۶ ۱۲ ۶ ۴۹ ۳۳ ۱۶ ۶۰
۴ ملوان انزلی ۳۴ ۱۵ ۱۳ ۶ ۳۴ ۲۷ ۷ ۵۸
۵ بادران تهران ۳۴ ۱۴ ۱۴ ۶ ۳۳ ۲۱ ۱۲ ۵۶
۶ خونه به خونه بابل ۳۳ ۱۴ ۱۱ ۸ ۴۴ ۳۲ ۱۲ ۵۳
۷ مس کرمان ۳۴ ۱۱ ۱۶ ۷ ۳۵ ۲۵ ۱۰ ۴۹
۸ اکسین البرز ۳۴ ۱۳ ۱۰ ۱۱ ۳۸ ۲۹ ۹ ۴۹
۹ آلومینیوم اراک ۳۴ ۱۲ ۱۲ ۱۰ ۳۸ ۳۱ ۷ ۴۸
۱۰ نساجی مازندران ۳۳ ۱۲ ۱۰ ۱۱ ۴۴ ۳۸ ۶ ۴۶
۱۱ مس رفسنجان ۳۴ ۱۱ ۱۰ ۱۳ ۴۲ ۳۲ ۱۰ ۴۳
۱۲ ایرانجوان بوشهر ۳۴ ۹ ۱۱ ۱۴ ۳۹ ۴۱ ۳۸
۱۳ نفت مسجدسلیمان ۳۴ ۷ ۱۶ ۱۱ ۳۳ ۳۲ ۱ ۳۷
۱۴ فجرسپاسی شیراز ۳۴ ۸ ۱۲ ۱۴ ۳۲ ۳۸ ۳۶
۱۵ راه آهن تهران ۳۴ ۸ ۱۲ ۱۴ ۳۱ ۴۹ -۱۸ ۳۶
۱۶ خیبر خرم آباد ۳۴ ۸ ۱۰ ۱۶ ۲۳ ۴۱ -۱۸ ۳۴
۱۷ فولاد یزد ۳۴ ۶ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۴۲ -۲۲ ۳۰
۱۸ استقلال اهواز ۳۴ ۰ ۱۱ ۲۳ ۱۸ ۶۸ -۵۰ ۱۱

 

مقایسه دو تیم پارس جنوبی لیک ۹۵-۹۶ با سپیدرود فصل جاری از یک منظر کار درستی است و آن وجه اشتراک دو تیم در آغاز کار هست. پارس جنوبی سه فصل پیش درست به مانند سپیدرود فصل جاری در ابتدای کار دست به یک خانه تکانی بزرگ و ورود تعداد زیادی بازیکنان تازه وارد به ترکیب تیم بوده است.

پارس جنوبی پس از صعود به لیگ دسته اول با مهدی پاشازاده و خروج وی از این تیم و آمدن مهدی تارتار یک انقلاب کامل را در تیم خود به وجود آورد و بازیکنانی به مانند: ابوطالب دژگاهی پور، اصغرنصیری، حامد حیدری، سید مهدی عمرانی، محمدعلی اکبرخواه، غلامرضا داودوندی، مهرداد علیزاده،  امیر محمد عبادزاده،  علی اکبر فرهنگ، شایان منتظری که در صعود پارس به لیگ دسته اول نقش داشتند از این تیم جدا شدند و از سوی دیگر بازیکنانی همچون: داوود نوشی صوفیانی، محمود خمیسی، مجتبی لطفی، فرشاد محمدی مهر، کمال الدین نیک خوی، مهدی حنفی، حسین پورامینی، علی دشتی، امید سینک، حمیدرضا غلامی، علی نظری، مجید غلامی، میمثم تیموری، محمدحسین مهرآزما، احسان تاییدی، رضا بهمئی به خواسته مهدی تارتار به جم پیوستند.

به همین دلیل آشنایی و شناخت این بازیکنان تازه وارد از یکدیگر و جا افتادن در ترکیب تیم به اندازه یک نیم فصل کامل زمان برد و پس از آن دور موفقیت های پارس آغاز شد.

درست به مانند سپیدرود که در میان ترکیب ۲۱ نفره بزرگسالان این تیم فقط میثم فردوسی و پویا نزهتی از فصل پیش در سپیدرود حضور دارند و سایر نفرات همگی تازه وارد می باشند.

درست است که سپیدرود فصل ۹۸-۹۹ به مانند پارس جنوبی ۹۵-۹۶ پول ندارد و از حمایت های کلان دولتی برخوردار نیست اما به مدد هواداران پرشورش تیمی است که با ترکیب بازیکنان بومی و غیر بومی و تلفیق جوانان و باتجربه ها حرف های زیادی می تواند برای گفتن داشته باشد و اگر مورد حمایت یاران همیشگی اش قرار بگیرد و مسئولان گوش چشمی به آن داشته باشند می تواند یک اردی بهشت رویایی دیگر را رشتی ها تقدیم کند.

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 12 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.