وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

پاسخ به سوال ها مهم نقل و انتقالات بازیکنان – بخش سوم

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران به مهم ترین سوال های نقل و انتقال بازیکنان پاسخ داده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مصطفی شهبازی رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ بخش سوم پاسخ به سوال های مهم نقل و انتقالات به شرح زیر پاسخ داد:

سوال:دوره حفاظت شده چیست؟
جواب: بازه زمانی سه فصل یا سه سال هرکدام زودتر برسد. از زمان لازم الاجرا شدن قرارداد در صورتیکه پیش از 28 سالگی بازیکن بسته شده باشد و یا بازه زمانی دو فصل یا دو سال هر کدام زودتر برسد از زمان لازم الاجرا شدن قرارداد بازیکن در صورتیکه سن بازیکن و زمان عقد قرارداد بالاتر از 28 سال باشد.

سوال: تشویق و ترغیب مسئولان باشگاه، واسطه برای فسخ یکطرفه بازیکن چه تبعاتی دارد؟
جواب: اگر ثابت شود فسخ یکطرفه بازیکن در اثر تشویق و ترغیب هر یک از سوی  موضوع سوال باشد تا انتقال بازیکن را به باشگاه دیگر تسهیل کند مشمول محرومیت ورزشی می شود.

سوال: اگر بازیکنی دارای مدیر برنامه ( واسطه) باشد باید نامش در قرارداد قید شود؟
جواب: بله، تا بتواند حق و حقوق خود را دریافت نماید.


سوال: اگر نام یا امضا واسطه در نسخه های قرارداد بازیکن و باشگاه نباشد تکلیف چیست؟

جواب: سازمان لیگ هیچ گونه خدماتی به مدیر برنامه ( واسطه) نخواهد داد.


سوال: میزان حق الزحمه واسطه چقدر است؟

جواب: سه درصد مبلغ دریافتی بازیکن، در صورت ارایه خدمات از سوی واسطه تا 5 درصد قابل افزایش است.

سوال: حداقل مدت قرارداد چقدر است؟
جواب: از تاریخ شروع تا انتهای همان فصل است.

سوال: حداکثر مدت قرارداد چقدر است؟
جواب: از تاریخ شروع به مدت 5 فصل است.


سوال: آیا تاریخ انقضای قرارداد می تواند وسط فصل باشد؟

جواب: خیر، حتما باید تاریخ انقضای قرارداد پایان فصل در نظر گرفته شود.


سوال: حداکثر مدت قرارداد برای بازیکنان زیر 18 سال چقدر است؟

جواب: حداکثر مدت قرارداد سه فصل است. هر قراردادی که بیشتر از این زمان باشد به رسمیت شناخته نمی شود.


سوال: اگر باشگاهی طالب عقد قرارداد با بازیکنی باشد چگونه خواهد بود؟

جواب: پیش از مذاکره با بازیکن باید کتبا باشگاه فعلی بازیکن را در جریان قرار دهد.


سوال: یک بازیکن حرفه ای در چه صورت می تواند با باشگاه مورد علاقه خود و یا باشگاه خواهان عقد قرارداد نماید؟

جواب: یک بازیکن حرفه ای تنها در صورتی مختار به عقد قرارداد با باشگاه دیگر است که قراردادش پایان یافته  یا کمتر از 6 ماه به پایان آن مانده باشد.

سوال: اگر باشگاهی با بازیکنی قبل از تست پزشکی مبادرت به عقد قرارداد نماید آیا قرارداد اعتبار دارد؟
جواب: بله، زیرا اعتبار قرارداد منوط به موفقیت در تست پزشکی و یا اعطای مجوز اشتغال نخواهد بود. توصیه می شود قبل از نهایی شدن و امضا طرفین باشگاه ها به این امر توجه داشته باشند.

سوال: آیا مبلغ قرارداد برای فصل آینده می تواند توافقی باشد؟
جواب: خیر، حتما باید مبلغ قید شود یا جمله ای که قابل محاسبه باشد( مانند افزایش درصدی)


سوال: بعضا مشاهده می شود باشگاه ها نسخه قرارداد مربوط به بازیکن یا طرف دیگر را به بهانه های مختلف( مانند ثبت در هیات یا فدراسیون و…) در اختیار آنها قرار نمی دهند؟

جواب: حتما کم لطفی می نمایند. نسخه مربوط به بازیکن یا طرف دیگر بلافاصله پس از امضا در داخل باشگاه باید در اختیار ذی نفع قرار گیرد و این سازمان به هیچ وجه مسئولیتی برای ارایه قرارداد یا تصویر آن را ندارد.

سوال: در تنظیم قرارداد چه عباراتی الزامی است؟
جواب: آدرس و مشخصات طرفین، موضوع قرارداد( قید بازیکن، مربی، پزشک و…)، مدت قرارداد تاریخ شروع، روز/ماه/ سال، تاریخ پایان روز/ ماه/ سال، یا قید فصل مبلغ روشن و شفاف به ریال برای هر فصل مسابقاتی.

سوال: آیا قید شرایط برای عقد قرارداد از سوی طرفین محدودیت دارد؟
جواب: خیر، هرگونه قید شرایط متعارف ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منعی ندارد زیرا بی اعتباری یک عبارت و یا یک جمله مذکور در قرارداد بر سایر بخش های قرارداد تاثیر نخواهد داشت.


سوال: آیا قراردادها می تواند دارای متمم باشد؟

جواب: بله، هرگونه توافق کتبی می تواند ضمیمه قرارداد باشد. این متمم در اول فصل و حین فصل قابل استناد است  و نسخه از آن به سازمان لیگ ارایه شود. فقط تغییر مدت قرارداد باید در دو بازه زمانی مجاز اول فصل و نیم فصل صورت گیرد.

سوال: تنظیم قرارداد برای بازیکنان خارجی  به چه زبانی خواهد بود؟
جواب: به دو زبان فارسی و زبان رسمی فیفا( انگلیسی، فرانسه، آلمانی و اسپانیایی) ترجیحا انگلیسی

سوال: حق الزحمه پرورش بازیکن به چه صورت است؟
جواب: حق الزحمه پرورش بازیکن بین سنین 12 الی 23 سال به باشگاه هایی که بازیکن را پرورش داده اند پرداخت می شود.


سوال: چه زمانی باشگاه های پرورش دهنده بازیکن می تواند مطالبه حق الزحمه پرورش نماید؟
جواب: وقتی که بازیکن اولین قرارداد حرفه ای خود را منعقد نماید.


سوال: مسئولیت پرداخت حق الزحمه پرورش به عهده چه کسی است؟

جواب:  به عهده باشگاه جدید است که باید در فاصله 30 روز پس از عقد قرارداد در وجه باشگاه قدیم پرداخت شود.


سوال:  روش محاسبه حق الزحمه پرورش چگونه است؟
جواب: جدول حق الزحمه در ماده 20 آئین نامه نقل و انتقال بازیکن آمده است.

سوال: چه موقع برای بازیکنان بین سنین 12 تا 23 سال حق الزحمه پرورش تعلق نمی گیرد؟
جواب: الف: باشگاه سابق بدون دلیل موجه با بازیکن فسخ قرارداد کرده باشد. ب) بازیکن به دو رده پایین تر در داخل کشور و چهار رده پایین تر در بعد بین المللی منتقل شود. ج) بازیکن حرفه ای به عنوان بازیکن آماتور منتقل شود.


سوال: مکانیزم مشارکت به چه صورت است؟

جواب: اگر بازیکن حرفه ای در طول مدت قراردادش به باشگاه دیگری منتقل شود 5 درصد از حق انتقال بازیکن از مبلغ اصلی کسر شده و توسط باشگاه جدید به باشگاه هایی که در پرورش بازیکن نقش داشته اند تقسیم می شود.


سوال: هر باشگاه لیگ برتری در اول فصل چند بازیکن از باشگاه های لیگ برتری را می تواند جذب کند؟

جواب: شش بازیکن از مجموعه بازیکنان 18 نفر( سن آزاد) و 9 نفر( زیر 23 سال)


سوال: هر باشگاه صعود کننده از لیگ دسته اول به لیگ برتر در اول فصل چند بازیکن از باشگاه های لیگ برتری را می تواند جذب نماید؟

جواب: 7 نفر از مجموعه بازیکنان 18 نفر( سن آزاد) و 9 نفر( زیر 23 سال)


سوال: بازیکن تیم های سقوط کننده از لیگ برتر به دسته اول سهمیه لیگ برتری محسوب می شوند؟

جواب: بله


سوال: بازیکنان تیم های صعود کننده از دسته اول به لیگ برتر سهمیه لیگ برتری محسوب می شوند؟

جواب: خیر


سوال: بازیکنان لیگ برتری قبل از اتمام نیم فصل با توافق طرفین قطع همکاری نمایند و در نیم فصل دوم در لیگ غیر برتری بازی نمایند سهمیه لیگ برتری محسوب می شوند؟

جواب: خیر

سوال: بازیکنان لیگ برتری در نیم فصل اول با توافق طرفین قرارداد خود را فسخ  نمایند و در نیم فصل دوم در هیچ یک از لیگ ها حضور نداشته باشند سهمیه لیگ برتری محسوب می شوند؟
جواب: خیر

سوال: هر باشگاه لیگ برتری در یک فصل چند بازیکن خارجی را می تواند به خدمت بگیرد؟
جواب: 4 بازیکن خارجی که صرفا یک نفر باید از  کشورهای آسیایی باشد.


سوال: شرایط استخدام بازیکن آسیایی چیست؟

جواب: بازیکنان آسیایی و اقیانوسیه باید حداقل در 3 فصل( 3 سال) گذشته عضویت تیم ملی بزرگسال یا امید کشور متبوع را داشته باشند یا در مسابقات لیگ قهرمانان  آسیا ACL بازی کرده باشد.


سوال: شرایط استخدام بازیکنان آفریقایی و آمریکای شمالی چیست؟

جواب: این دسته از بازیکنان باید در سه فصل( 3 سال گذشته) عضویت تیم ملی بزرگسال یا امید کشور متبوع را داشته باشند.

سوال: شرایط استخدام بازیکن اروپایی و آمریکای جنوبی چیست؟
جواب: این دسته از بازیکنان در سه فصل متوالی گذشته حداقل یک فصل سابقه بازی در یکی از دو رده بالای مسابقات لیگ های کشورمتبوع را داشته باشد.

سوال: شرایط بازگشت بازیکنان خارجی شاغل در ایران پس از ترک کشور چگونه است؟
جواب: سابقه بازی در سه فصل گذشته در لیگ برتر ایران ملاک همکاری خواهد بود. حتی اگر پس از ترک ایران در کشورش شرایط اولیه را از دست داده باشند.

سوال: شرایط بازی 4 بازیکن خارجی در مسابقات چگونه است؟
جواب: تیم ها می توانند همزمان هر 4 بازیکن خارجی خود را در بازی شرکت بدهند.


سوال: مسئولیت صحت مدارک ارایه شده به سازمان لیگ با چه کسی است؟

جواب: تایید کلیه مدارک مربوط به بازیکن خارجی اعم از ثبت در سیستم TMS و یا ارایه کتبی آن و دیگر شرایط همکاری با مدیریت باشگاه است.


سوال: بازیکنان ایرانی شاغل در کشورهای خارج بازیکن خارجی محسوب می شوند؟

جواب: خیر خارجی محسوب نمی شوند.

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.