چراغپور گفت: مربیانی در این سیستم هستند که هر پستی در تیمی خالی باشد بلافاصله آنها را به آنجا می‌فرستند. از تیم ملی در رده های مختلف گرفته تا باشگاه‌ها. اگر هم جایی خالی نباشد به تلویزیون می‌روند تا فوتبال را کارشناسی کنند!

در واقع شبکه دلالی مربی و بازیکن در فوتبال ایران همه کاره و تصمیم گیرنده درباره تغییرات در تیم‌ها هستند و مدیران هم فقط اجرا کننده تصمیم‌های آنها. به همین دلیل است که در فوتبال ایران هیچ رشد و پیشرفتی نمی‌بینم و هر نتیجه‌ای هم به دست بیاید مقطعی است.