دو تیم درحالی به مصاف هم رفتند که تماشاگرانشان در ورزشگاه، کنار هم قرار گرفته اند و به همین خاطر درگیری هایی بین آن ها به وجود آمد و حتی یک نارنجک از سوی هواداران بادران به جایگاه رشتی ها پرتاب شد!

بازی در ابتدا به خاطر تعویض نیمکت های دو تیم دچار تاخیر شد.

پس از آن شروع بازی به علت رنگ جوراب تیم بادران متوقف شد تا تهرانی ها جوراب سفیدشان را با جوراب نارنجی عوض کنند.

همچنین پیش از آغاز بازی به عکاسان گفته شد که کاور نارنجی خود را عوض کنند اما چون عکاسان کاور با رنگ دیگری نداشتند، از این دستور، صرف نظرشد!

به جز این موارد، حاضر نبودن عوامل نیروی انتظامی در ورزشگاه، باعث ایجاد تاخیر در شروع بازی شد تا این بازی با ۳۵دقیقه تاخیر آغاز شود.

این بازی در پایان با نتیجه یک گل به سود میزبان به پایان رسید.