وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

۹ دی آغاز نقل و انتقالات نیم‌فصل؛ هر باشگاه ۶ بازیکن + برنامه کامل نیم فصل دوم

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – زمان نقل و  انتقالات نیم فصل لیگ دسته اول از تاریخ ۹ دی ماه تا ۶ بهمن ۹۵ است و در این مدت تیم‌های لیگ دسته اول می‌توانند بازیکنان مدنظر خود را جذب یا بازیکنانی را از فهرست خود خارج کنند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه سپیدرود، هر باشگاه حداکثر می‌تواند ۶ بازیکن در نیم فصل جذب یا از فهرست خود خارج کند.

دور برگشت ۱۷ دی شروع می شود و ۱۱ اردیبهشت هم شاهد برگزاری هفته پایانی بازی ها خواهیم بود.

در پایان فصل دو تیم بالای جدول لیگ برتری خواهند شد و سه تیم انتهای جدول هم به دسته دوم سقوط خواهند کرد.

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه نیم فصل دوم لیگ دسته اول فصل ۹۶-۹۵ به شرح زیر اعلام کرد:

هفته هجدهم

جمعه ۱۷ دی ۹۵

بادران تهران – سپیدرود رشت ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه کارگران تهران

خیبرخرم‌آباد- فولاد یزد ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی خرم آباد
گل‌گهر سیرجان – راه‌آهن تهران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  اختصاصی گل گهر سیرجان
مس رفسنجان – پارس جنوبی جم ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  رفسنجان
نساجی مازندران- اکسین البرز ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  قائمشهر
فجرسپاسی شیراز- مس کرمان ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   دستغیب
ملوان بندرانزلی- آلومینیوم اراک  ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   انزلی
استقلال اهواز – خونه به خونه مازندران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  اهواز
ایران جوان بوشهر – نفت مسجدسلیمان ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

هفته نوزدهم

جمعه ۲۴ دی ۹۵

سپیدرود رشت – فجرسپاسی شیراز ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه شهید دکتر عضدی رشت

خونه به خونه مازندران -مس رفسنجان ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  هفتم تیر بابل
نفت مسجدسلیمان- نساجی مازندران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
پارس جنوبی جم بوشهر- خیبر خرم‌آباد ۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی جم
راه‌آهن تهران- ملوان بندرانزلی ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید درخشان صبا شهر
مس کرمان – ایرانجوان بوشهر  ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  امام علی کرمان
اکسین البرز- گل‌گهر سیرجان ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  انقلاب کرج
فولاد یزد- بادران تهران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید نصیری یزد
آلومینیوم اراک- استقلال اهواز ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  امام خمینی اراک

هفته بیستم

پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۹۵

خیبر خرم‌آباد – سپیدرود رشت ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی خرم آباد

ملوان بندرانزلی- فولادیزد ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی انزلی
گل‌گهر سیرجان- مس کرمان ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  اختصاصی گل گهر سیرجان
بادران تهران- خونه به خونه مازندران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   کارگران تهران
استقلال اهواز -اکسین البرز ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی اهواز
مس رفسنجان -راه‌آهن تهران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهداء رفسنجان
پارس جنوبی جم بوشهر-آلومینیوم اراک ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   تختی جم
نساجی مازندران -ایرانجوان بوشهر ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
فجرسپاسی شیراز -نفت مسجدسلیمان ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید دستغیب شیراز

هفته بیست و یکم

چهارشنبه ۶ بهمن ۹۵

سپیدرود رشت – ملوان انزلی ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه شهید دکتر عضدی رشت

آلومینیوم اراک- مس رفسنجان ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه امام خمینی اراک
مس کرمان- نساجی مازندران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه امام علی  کرمان
ایرانجوان بوشهر- بادران تهران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
خونه به خونه مازندران -پارس جنوبی جم بوشهر ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  هفتم تیر بابل
راه‌آهن تهران- فجرسپاسی شیراز ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر
اکسین البرز -خیبرخرم‌آباد ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  انقلاب کرج
فولادیزد- استقلال اهواز ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه شهید نصیری یزد
نفت مسجدسلیمان -گل‌گهر سیرجان ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته بیست و دوم

سه شنبه ۱۲ بهمن ۹۵

خونه به خونه مازندران – سپیدرود رشت ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  هفتم تیربابل

پارس جنوبی جم بوشهر- فولادیزد ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی جم
گل‌گهر سیرجان- نساجی مازندران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  اختصاصی گل گهر سیرجان
فجرسپاسی شیراز- اکسین البرز ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید دستغیب شیراز
بادران تهران- راه‌آهن تهران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  کارگران تهران
خیبر خرم‌آباد- آلومینیوم اراک ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   تختی خرم آباد
ملوان بندر انزلی-  ایرانجوان بوشهر ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی انزلی
مس رفسنجان-  نفت مسجدسلیمان ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهداء رفسنجان
استقلال اهواز- مس کرمان ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  تختی اهواز

هفته بیست و سوم

دوشنبه ۱۸ بهمن ۹۵

سپیدرود رشت – پارس جنوبی جم بوشهر ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه شهید دکتر عضدی رشت

فولاد یزد – مس رفسنجان ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید نصیری یزد
نساجی مازندران-  فجرسپاسی شیراز ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
آلومینیوم اراک – خونه به خونه مازندران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  امام خمینی اراک
راه‌آهن تهران-  خیبرخرم‌آباد ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   شهید درخشان صبا شهر
مس کرمان-  بادران تهران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  امام علی کرمان
اکسین البرز-  ملوان بندرانزلی ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   انقلاب کرج
ایرانجوان بوشهر- گل‌گهر سیرجان ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- استقلال اهواز ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته بیست و چهارم

دوشنبه ۲۵ بهمن ۹۵

آلومینیوم اراک – سپیدرود رشت  ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  امام خمینی اراک

خونه به خونه مازندران –فولاد یزد ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   هفتم تیر بابل
خیبرخرم‌آباد- نساجی مازندران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   تختی خرم آباد
مس رفسنجان- مس کرمان  ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   شهداء رفسنجان
ملوان بندرانزلی-  گل‌گهر سیرجان ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   تختی انزلی
بادران تهران- اکسین البرز ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   کارگران تهران
فجرسپاسی شیراز- ایرانجوان بوشهر ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   شهید دستغیب شیراز
پارس جنوبی جم بوشهر- نفت مسجدسلیمان ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه   تختی جم
استقلال اهواز- راه‌آهن تهران ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه   تختی اهواز

هفته بیست و  پنجم

دوشنبه ۲ اسفند ۹۵

سپیدرود رشت – استقلال اهواز ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه شهید دکتر عضدی رشت

نساجی مازندران- مس رفسنجان ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
گل‌گهر سیرجان-  فجر سپاسی شیراز ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
فولاد یزد – آلومینیوم اراک ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید نصیری یزد
راه‌آهن تهران-   خونه به خونه مازندران ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید درخشان صبا شهر
مس کرمان- ملوان بندرانزلی ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  امام علی کرمان
اکسین البرز –  پارس جنوبی جم بوشهر  ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  انقلاب کرج
ایرانجوان بوشهر – خیبر خرم‌آباد ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- بادران تهران ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته بیست و ششم

دوشنبه ۹ اسفند ۹۵

مس رفسنجان – سپیدرود رشت ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه شهداء رفسنجان

آلومینیوم اراک -راه‌آهن تهران ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  امام خمینی اراک
فولاد یزد- اکسین البرز ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  شهید نصیری یزد
ملوان بندرانزلی- فجر سپاسی شیراز ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه تختی انزلی
بادران تهران- گل‌گهر سیرجان ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه کارگران تهران
خونه به خونه مازندران- ایرانجوان بوشهر ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه هفتم تیر بابل
خیبر خرم‌آباد –  نفت مسجدسلیمان ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه تختی خرم آباد
پارس جنوبی جم بوشهر  – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  تختی جم
استقلال اهواز- نساجی مازندران ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی اهواز

هفته بیست و هفتم

دوشنبه ۱۶ اسفند ۹۵

سپیدرود رشت – فولادیزد ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه شهید دکتر عضدی رشت

گل‌گهر سیرجان- مس رفسنجان ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  اختصاصی گل گهر سیرجان
مس کرمان -خیبر خرم‌آباد ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه امام علی  کرمان
اکسین البرز- آلومینیوم اراک ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  انقلاب کرج
نساجی مازندران -ملوان بندرانزلی ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
فجر سپاسی شیراز- بادران تهران ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  شهید دستغیب شیراز
راه‌آهن تهران – پارس جنوبی جم بوشهر ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  شهید درخشان صبا شهر
ایرانجوان بوشهر- استقلال اهواز ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر بوشهر
نفت مسجدسلیمان -خونه به خونه مازندران  ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته بیست و هشتم

دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵

سپیدرود رشت – راه‌آهن تهران ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید دکتر عضدی رشت

خونه به خونه مازندران -نساجی مازندران ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه هفتم تیر بابل
فولادیزد -مس کرمان ساعت ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید نصیری یزد
بادران تهران -ملوان بندرانزلی ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه کارگران تهران
خیبر خرم‌آباد- فجرسپاسی شیراز ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه  تختی خرم آباد
مس رفسنجان – اکسین البرز ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه  شهداء رفسنجان
آلومینیوم اراک- نفت مسجدسلیمان  ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه امام خمینی اراک
پارس جنوبی جم بوشهر- ایرانجوان بوشهر ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه  تختی جم
استقلال اهواز -گل‌گهر سیرجان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه  تختی اهواز

هفته بیست و نهم

پنجشنبه ۱۰ فروردین ۹۶

نفت مسجدسلیمان – سپیدرود رشت ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه مسجد سلیمان

راه‌آهن تهران- فولاد یزد ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه   شهید درخشان صبا شهر
گل‌گهر سیرجان -خیبرخرم‌آباد ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
مس کرمان – آلومینیوم اراک ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه  امام علی کرمان
اکسین البرز- خونه به خونه مازندران ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه  انقلاب کرج
نساجی مازندران -بادران تهران ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
فجرسپاسی شیراز -پارس جنوبی جم بوشهر ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه  شهید دستغیب شیراز
ملوان بندر انزلی – استقلال اهواز ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه  تختی انزلی
ایرانجوان بوشهر -مس رفسنجان ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته سی ام

چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۶

سپیدرود رشت – مس کرمان ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه شهید دکتر عضدی رشت

مس  رفسنجان -فجرسپاسی شیراز ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه شهداء رفسنجان
خونه به خونه مازندران -گل‌گهر سیرجان ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه هفتم تیر بابل
راه‌آهن تهران- اکسین البرز ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه  شهید درخشان صبا شهر
خیبرخرم‌آباد -ملوان بندر انزلی ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه  تختی خرم آباد
آلومینیوم اراک- ایرانجوان بوشهر ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه  امام خمینی اراک
فولاد یزد – نفت مسجدسلیمان ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه  شهید نصیری یزد
پارس جنوبی جم بوشهر- نساجی مازندران ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه  تختی جم
استقلال اهواز -بادران تهران ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه تختی اهواز خوزستان

هفته سی و یکم

سه شنبه ۲۲ فروردین ۹۶

اکسین البرز – سپیدرود رشت ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه انقلاب کرج

نساجی مازندران -آلومینیوم اراک  ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
مس کرمان-  خونه به خونه مازندران ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه  امام علی  کرمان
ملوان بندرانزلی-  مس رفسنجان ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه تختی انزلی
بادران تهران-  خیبرخرم‌آباد ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه کارگران تهران
گل‌گهر سیرجان –  پارس جنوبی جم بوشهر ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
فجرسپاسی شیراز-  استقلال اهواز ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
ایرانجوان بوشهر –  فولادیزد ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر بوشهر
نفت مسجدسلیمان –  راه‌آهن  تهران ساعت ۱۷:۰۰ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته سی و دوم

دوشنبه ۲۸ فروردین ۹۶

سپیدرود رشت – ایرانجوان بوشهر ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه شهید دکتر عضدی رشت

فولاد یزد – نساجی مازندران ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس رفسنجان-  بادران تهران ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه شهداء رفسنجان
خونه به خونه مازندران-  فجرسپاسی شیراز ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه هفتم تیر بابل
آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه  امام خمینی اراک
راه‌آهن تهران-  مس کرمان ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر
اکسین البرز-  نفت مسجدسلیمان ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه انقلاب کرج
پارس جنوبی جم بوشهر- ملوان بندرانزلی ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه تختی جم
استقلال اهواز-  خیبرخرم‌آباد ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه تختی اهواز خوزستان

هفته سی و سوم

دوشنبه ۴ اردیبهشت ۹۶

گل‌گهر سیرجان – سپیدرود رشت ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  اختصاصی گل گهر سیرجان

ایرانجوان بوشهر-  اکسین البرز ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نساجی مازندران-  راه‌آهن تهران ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
فجرسپاسی شیراز-  فولادیزد ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  شهید دستغیب شیراز
ملوان بندرانزلی-  خونه به خونه مازندران ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  تختی انزلی
بادران تهران-  آلومینیوم اراک ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  کارگران تهران
خیبر خرم‌آباد-  مس رفسنجان ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  تختی خرم آباد
استقلال اهواز – پارس جنوبی جم بوشهر ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه تختی اهواز
مس کرمان – نفت مسجدسلیمان ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  امام علی کرمان

هفته سی و چهارم

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۶

سپیدرود رشت – نساجی مازندران ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه شهید دکتر عضدی رشت

پارس جنوبی جم بوشهر-  بادران تهران ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  تختی جم
خونه به خونه مازندران – خیبر خرم‌آباد ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  هفتم تیر بابل
آلومینیوم اراک – فجرسپاسی شیراز ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه   امام خمینی اراک
فولادیزد-  گل‌گهر سیرجان ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه   شهید نصیری یزد
نفت مسجدسلیمان-  ملوان بندرانزلی ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
اکسین البرز-  مس کرمان ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه   انقلاب کرج
مس رفسنجان – استقلال اهواز ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  شهداء رفسنجان
راه‌آهن تهران-  ایرانجوان بوشهر ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  شهید درخشان صبا شهر

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 10 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

1 دیدگاه ارسال شده است

  • فراز گفت:

    میعاد یزدانی
    مسعود حسن زاده

    جفتشون در حال فسق قراردادن..

    شاید بشه خریدشون(البته پول می خوایم که یا باید اسپانسر زود اوکی بشه یا هدایتی و خلیل زاده یکاری برامون کنن!!!!!!!)