تسلیت به آقای افشین ناظمی

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود –

جناب آقای افشین ناظمی، سرمربی نامدار تیم سپیدرود رشت

مصیبت وارده به حضرت عالی ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی و دیگر سوگواران، و صبر و شکیبایی را از پروردگار متعال خواهانیم.

روابط عمومی باشگاه فرهنگی – ورزشی سپیدرود رشت