نگاهی به بازی های باقیمانده چهار تیم مدعی گروه چهار

 نویسنده: مهرشاد عبادتکار

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – تنها 5 هفته به پایان مرحله اول رقابت های لیگ دو باقی مانده است. بزرگترین چالشی که این روزها هواداران تیم ریشه دار شمال با آن روبرو هستند، این است که وضعیت تیم محبوشان در جدول چگونه است.

لذا بر آن شدیم تا با توجه به صعود سه تیم از این گروه شرایط تیم های مدعی صعود و برنامه بازی های باقی مانده آنها را مورد بررسی قرار دهیم. در گروه چهارم جایی که سپیدرود در آن قرار دارد، تیم های مدعی را تنها باید به چهار تیم سپیدرود، شهرداری زنجان، بهمن شیراز و خونه به خونه بابل محدود نمود.

سایر تیم ها فقط باید برای حفظ خود در لیگ دو بجنگند، جایی که چهار تیم به صورت مستقیم سقوط خواهند کرد و از تیم پنجم به بعد رقابت نسبتا فشرده ای وجود دارد. به جز تیم گهر درود که از همان ابتدای بازیها از مسابقات انصراف داد و به لیگ سه سقوط کرد، سه تیم دیگر از این گروه مستقیما به لیگ سه سقوط خواهند کرد. در ذیل نگاهی داریم به بازیهای باقیمانده چهار تیم مدعی صعود:

سپیدرود:

هفته چهاردهم: استراحت

هفته پانزدهم: شهرداری جویبار (میزبان)

هفته شانزدهم: الوند همدان (مهمان)

هفته هفدهم:گرند بجنورد (میزبان)

هفته هجدهم:بهمن شیراز (مهمان)

شهرداری زنجان:

هفته چهاردهم: الوند همدان (مهمان)

هفته پانزدهم: گرند بجنورد (میزبان)

هفته شانزدهم: بهمن شیراز (مهمان)

هفته هفدهم: شهرداری دزفول (مهمان)

هفته هجدهم:خونه به خونه بابل (میزبان)

بهمن شیراز:

هفته چهاردهم: گرند بجنورد (مهمان)

هفته پانزدهم: شهرداری دزفول (مهمان)

هفته شانزدهم: شهرداری زنجان ( میزبان)

هفته هفدهم: خونه به خونه بابل (مهمان)

هفته هجدهم: سپیدرود (میزبان)

خونه به خونه بابل:

هفته چهاردهم:شهدای جویبار (مهمان)

هفته پانزدهم: الوند همدان (میزبان)

هفته شانزدهم:گرند بجنورد (مهمان)

هفته هفدهم:بهمن شیراز (میزبان)

هفته هجدهم: شهرداری زنجان (مهمان)

نکته نخست اینکه سپیدرود نسبت به سایر تیم ها یک بازی کمتر پیش رو دارد و در هفته چهاردهم استراحت خواهد داشت، با توجه به اینکه هر سه تیم دیگر مدعی یک هفته استراحت خود را پشت سر گذاشته اند از هفته پانزدهم تعداد بازی های چهار تیم نخست یکسان خواهد شد.

نکته دوم این است که هر سه تیم شهرداری زنجان و بهمن شیراز و خونه به خونه بابل دو بازی خانگی و سه بازی بیرون از خانه دارند و سپیدرود هم دو بازی خانگی و دو بازی خارج از خانه در پیش خواهد داشت. از آن مهم تر اینکه سه تیم رقیب سپیدرود در سه هفته پایانی باید با یکدیگر مسابقه برگزار نمایند:

شهرداری زنجان – بهمن ( هفته شانزدهم) ، بهمن شیراز – خونه به خونه (هفته هفدهم) ، شهرداری زنجان – خونه به خونه (هفده هجدهم)

یعنی اینکه تیم های مدعی به دلیل تقابل مستقیم با یکدیگر مجبورند امتیاز از دست بدهند و این بیشترین سود را برای ارتش سرخ خواهد داشت. این در حالی است که سپیدرود فقط با یک تیم مدعی (بهمن شیراز) و آن هم در هفته آخر بازی دارد که شاید برای سپیدرود حکم بازی تشریفاتی را داشته باشد.

شاید بتوان گفت بهمن شیراز سخت ترین بازیها رو پیش رو دارد. این تیم شیرازی باید با هر سه تیم مدعی گروه یعنی سپیدرود،خونه به خونه و شهرداری زنجان بازی کند.

تفاضل گل بسیار خوب سپیدرود شاید در روز پایانی به کار سپیدرود بیاید. خونه به خونه با تفاضل صفر وضعیت خوبی در این قضیه ندارد.

با نگاهی به بازی های پیش رو می توان گفت سپیدرود با توجه به شرایط جدول و بازی های پیش رو بیشترین بخت را نه تنها برای صعود که برای قهرمانی در گروه دوم را دارد تا بتواند با خیال راحت گام به مرحله دوم بگذارد که به یقین از شرایط سخت تری برخوردار خواهد بود.