فریم به فریم از افسوسی که گل نشد!

(عکس ها از: سید احمد کیایی)

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – دقیقه 41 بود، فرار انفجاری میعاد یزدانی از روی خط وسط زمین بوی گل می داد برای بیش از هشت هزار هواداری که خود را به ورزشگاه دکتر عضدی رشت رسانده بودند.

میعاد کار خود را کرد و در حالی که در محاصره سه هافبک اراکی بود، با یک پاس زیبای تو در توپ را به سمت راست زمین آلومینیوم فرستاد تا از روی خط محوطه جریمه فرشاد اسماعیل زاده را صاحب توپ نماید و او هم به زیبایی پس از طی چند متر سانتر زیبا و انفجاری اش را روی دروازه مهمان بریزد.

اینجا بود که اگر عماد آقای گل کمی تعادل داشت و توپ بهتر روی سرش جفت و جور می شد ورزشگاه عضدی برای بار دوم منفجر می شد و سپیدرود با دو گل از میهمانش پیش می افتاد…

اما ضربه سر میرجوان با فاصله میلیمتری از کنار تیرک افقی به خارج رفت تا در برگشت همان توپ، دروازه سپیدرود سی ثانیه بعد باز شود و فوتبال روی بی رحمش را به سپیدرودی ها نشان دهد.

اما بازی هنوز ادامه دارد …

AX4C3097 AX4C3099 AX4C3102 AX4C3105 AX4C3107 AX4C3116 AX4C3118 AX4C3120 AX4C3123 AX4C3124 AX4C3129 AX4C3145

(توجه: برای دیدن عکس ها با کیفیت بالاتر برروی آنها کلیک نمایید.)