محرومیت سه جلسه ای مهدی پاشازاده از سوی کمیته انضباطی

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – در پی اتفاقات روی داده شده در حین و پس از مسابقه دو تیم سپیدرود رشت با آلومینیوم سازی اراک کمیته انضباطی فدراسیون طی حکمی مهدی پاشازاده سرمربی تیم آلومینیوم اراک را سه جلسه از همراهی این تیم محروم کرد.

همچنین طی این حکم آقایان نیک سیرت و مقدسی کمک مربیان آلومینیوم سازی به توبیخ کتبی در پرونده محکوم گردیدند. طی تصمیم کمیته انضباطی دو باشگاه سپیدرود!! و آلومینیوم سازی به دلیل تخلفات تماشاگرانشان به دومیلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

متن حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

ریاست محترم هیات فوتبال استان مرکزی / گیلان

با سلام

      احتراما به پیوست رای کمیته لنضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص تخلفات آقایان مهدی پاشازاده “سرمربی” نیک سیرت و مقدسی :از عوامل فنی” و تماشاگران منتسب به تیم آلومینیوم و تخلفات منتسب به تیم سپیدرود رشت!! در دیدار مورخ 94/01/28 از سری مسابقات لیگ دسته سوم!؟ کشور، جهت اطلاع و ابلاغ به مبادی ذیربط ایفاد می گردد.

دکتر علیرضا اسدی

دبیرکل

رای کمیته انضباطی

در خصوص گزارش مسابقه دو تیم سپیدرود رشت (میزبان) و آلومینیوم اراک (مهمان) از سری مسابقات لیگ دسته دوم کشور که در تاریخ 94/01/28 در ورزشگاه رشت به داوری آقای زیادی و با حضور آقای ثابت نماینده فدراسیون انجام گردید، کمیته انضباطی با بررسی دقیق  گزارش و تطبیق موضوع با آیین نامه انضباطی و مقررات مربوط به شرح ذیل:

1- آقای مهدی پاشازاده سرمربی تیم آلومینیوم اراک به دلیل اهانت به داور، رفتار غیر ورزشی و ایجاد وقفه در روند مسابقه طی مواد 61، 63، 64 و 66 آیین نامه انضباطی یه سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد.

2- تیم آلومینیوم اراک به دلیل تخلف تماشاگران مربوط مبنی به فحاشی، پرتاب اشیاء و تاخیر در ورود به زمین طی مواد 78 و 79 آیین نامه انضباطی به تذکر و جریمه بیست میلیون ریالی محکوم گردید.

3- تیم سپیدرود رشت به دلیل تخلف تماشاگران مبنی بر فحاشی و اهانت به عوامل تیم میهمان طی مواد 78 و 79 آیین نامه انضباطی به تذکر و جریمه بیست میلیون ریالی محکوم گردید.

4- آقایان نیک سیرت و مقدسی از عوامل فنی تیم آلومینوم اراک به دلیل رفتار غیر ورزشی و خلاف وظایف حرفه ای مدیریت طی بندهای 1 و 3 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی با درج در پرونده محکوم شدند.

لازم به توضیح است که بندهای یک تا سه قطعی، غیرقابل تجدیدنظر خواهی و لازم الاجرا می باشد و بند چهارم ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته محترم استیناف خواهد بود.

001 002