بیانیه مشترک مالک و مدیرعامل باشگاه سپیدرود رشت

آسمان را بنگر
که هنوز
بعد صدها شب و روز
مثل آن روز نخست
گرم و آبی و پر از مهر به ما می خندد

پشت هر کوه بلند ، سبزه زاری است پر از یاد خدا
و در آن باز کسی می خواند
که خدا هست ، خدا هست
خدا هست هنوز …

قیصر امین پور

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – هواداران پرشمار باشگاه بزرگ و ریشه دار سپیدرود از روز گذشته پرونده فصل 93-94 فوتبال ایران برای باشگاه سپیدرود به پایان رسید و از امروز فصل فوتبال 94-95 برای ما آغاز شده است. همانطور که از روز نخست با هم پیمان بستیم که این امید دوباره زنده شده در دل های هواداران مقطعی و زود گذر نیست امروز در آغازی فصلی تازه از تاریخ نیم قرنی رودخروشان، همان سخن و عهد روز نخست مان را دوباره تکرار می کنیم که ما آمده ایم تا با تکیه و حمایت هزاران هزار عاشق وفادار باشگاه بزرگ سپیدرود، این راه پر فراز و نشیب را به سر منزل مقصود برسانیم.

ما قرار نیست با یک نسیم، سردی مان شود و با آفتابی ملایم گرمی مان. مجموعه باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود به تمام عاشقان وفادارش اطمینان خاطر می دهد که با درس گرفتن از اشتباهات و با تکرار تجارب خوب، سپیدرود بزرگ را به جایگاه واقعی خود در فوتبال ایران برساند.

در پایان یادآور می شویم که رخدادهای به وقوع پیوسته در پایان مسابقه روز گذشته، به صورت دقیق و موشکافانه در مدیریت باشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مالک – مدیرعامل

باشگاه فرهنگی وررشی سپیدرود رشت