گزارش تصویری: شام همدلی

(عکس ها: سید احمد کیایی)

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – اعضای کادرمدیریتی و فنی و بازیکنان سپیدرود در آستانه نبرد حساس این تیم برابر ملوان به دعوت یکی از علاقه مندان رودخروشان شمال گرد هم آمدند تا مشق همدلی و اتحاد نمایند و خود را برای رویارویی با رقیب قدیمی آماده سازند.

photo_2016-08-24_13-05-55 photo_2016-08-24_13-06-02 photo_2016-08-24_13-06-09 photo_2016-08-24_13-06-12 photo_2016-08-24_13-06-18 photo_2016-08-24_13-06-21 photo_2016-08-24_13-06-24 photo_2016-08-24_13-06-26 photo_2016-08-24_13-06-30photo_2016-08-24_13-06-50 photo_2016-08-24_13-06-53 photo_2016-08-24_13-06-56 photo_2016-08-24_13-07-05 photo_2016-08-24_13-07-16 photo_2016-08-24_13-07-24 photo_2016-08-24_13-07-27 photo_2016-08-24_13-07-32 photo_2016-08-24_13-07-45 photo_2016-08-24_13-07-50 photo_2016-08-24_13-07-55 photo_2016-08-24_13-08-16 photo_2016-08-24_13-08-24 photo_2016-08-24_13-08-32 photo_2016-08-24_13-08-45