آرای کمیته انضباطی: نظرمحمدی دو جلسه محروم، سپیدرود 7 میلیون تومان، در صورت تکرار بدون تماشاگر!

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران اعلام شد و طی آن علی نظرمحمدی به دو جلسه محرومیت و مهندس بهارمست تذکر کتبی و باشگاه سپیدرود به هفت میلیون تومان جریمه محکوم شد و سپیدرود به برگزاری یک مسابقه بدون تماشاگر از سوی کمیته انضباطی تهدید گردید.

به گزارش روابط عمومی باشگاه سپیدرود و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، دیدار دو تیم ملوان انزلی و سپید رودرشت 5 شهریورماه برگزار شد و از سوی علی نظر محمدی – مربی تیم سپیدرود رشت تخلفاتی مبنی بر اعتراض و اهانت به داور که منجر به اخراج وی و خودداری از دستور داور به قصد برهم زدن جو مسابقه و تکرار تخلف از پشت فنس صورت گرفت، برهمین اساس کمیته انضباطی طبق بندهای 4 و 5 ماده 66 آیین نامه وی را به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین علی بهار مست – سرپرست تیم سپیدرود رشت نیز به دلیل اعتراض شدید به داور از زمین مسابقه اخراج شد و طبق بند 5 ماده 66 آیین نامه به تذکر کتبی و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه شد.

تیم سپیدرود رشت به دلیل فحاشی تماشاگرانش نسبت به داور مسابقه و پرتاب بطری آب، ترقه و همچنین شکستن صندلی و پرتاب آن به زمین مسابقه، مبلغ 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و در صورت تکرار تخلفات در مسابقات بعدی تصمیمات شدیدتری از جمله برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر را شامل می شود.

همچنین تیم ملوان بندر انزلی به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل فحاشی تماشاگرانش نسبت به داور مسابقه شد.

*محرومیت و جریمه نقدی برای تیم راه آهن

بازی دو تیم فجر شهید سپاسی و راه آهن پنجم شهریورماه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد و از سوی علیرضا قدیری – تدارکات تیم راه آهن تخلفاتی مبنی بر رفتار زننده با داور مسابقه که پس از اخراج بازیکن خودی، اهانت و تهدید داور که منجر به اخراج وی شد صورت گرفت. به همین منظور کمیته انضباطی طبق بندهای 4 و 5 ماده 65 آیین نامه وی را به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و مبلغ 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین تیم راه آهن به دلیل داشتن پنج بازیکن اخطاری و اخراجی به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. مهدی خرمی – مدیر رسانه ای تیم راه آهن به خاطر تحریک بازیکنان به خروج از زمین مسابقه به تذکر کتبی و درج در پرونده محکوم شد.

گفتنی است، آرای صادره از سوی کمیته انضباطی قطعی است.