گزارش تصویری: روزی که صدرنشین شدیم

(عکس ها: سید احمد کیایی)

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – سپیدرود رشت با بهره‌گیری از مربی جوان موفق شده در حضور تیم‌های پُر ستاره و میلیاردی، صدرنشین لیگ دسته اول باشد.

photo_2016-10-08_01-02-23

photo_2016-10-08_01-01-29 photo_2016-10-08_01-02-15 photo_2016-10-08_01-02-20 photo_2016-10-08_01-02-30 photo_2016-10-08_01-03-08 photo_2016-10-08_01-03-12 photo_2016-10-08_01-03-15 photo_2016-10-08_01-03-30 photo_2016-10-08_01-03-37 photo_2016-10-08_01-03-50 photo_2016-10-08_01-04-22 photo_2016-10-08_01-04-46 photo_2016-10-08_01-04-52 photo_2016-10-08_01-05-06 photo_2016-10-08_01-05-15 photo_2016-10-08_01-05-19 photo_2016-10-08_01-05-23 photo_2016-10-08_01-05-26 photo_2016-10-08_01-05-30 photo_2016-10-08_01-05-39 photo_2016-10-08_01-05-51 photo_2016-10-08_01-05-54 photo_2016-10-08_01-05-57 photo_2016-10-08_01-06-03