گزارش تصویری: ادامه ی معجزه علی و رفقا!

(عکس ها: سید احمد کیایی)

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – سربازان ارتش سرخ گیلان موفق شدند تا برای دومین هفته متوالی صدر جدول را از آن خود نمایند و بر بلندای بام لیگ آزادگان جای بگیرند.

شاگردان بی ادعای نظرمحمدی ثابت کردند که فرزندان دیار باران های نقره ای اگر بخواند می توانند هر نا ممکنی را ممکن نمایند.

photo_2016-10-16_19-18-55 photo_2016-10-16_19-19-02 photo_2016-10-16_19-19-07photo_2016-10-16_19-21-16 photo_2016-10-16_19-21-22 photo_2016-10-16_19-21-28 photo_2016-10-16_19-21-30 photo_2016-10-16_19-21-33 photo_2016-10-16_19-21-35 photo_2016-10-16_19-21-38 photo_2016-10-16_19-21-42 photo_2016-10-16_19-21-48 photo_2016-10-16_19-21-54 photo_2016-10-16_19-21-57 photo_2016-10-16_19-22-00 photo_2016-10-16_19-22-05 photo_2016-10-16_19-22-09 photo_2016-10-16_19-22-11 photo_2016-10-16_19-22-14 photo_2016-10-16_19-22-17 photo_2016-10-16_19-39-41 photo_2016-10-16_19-39-49 photo_2016-10-16_19-39-52 photo_2016-10-16_19-40-02 photo_2016-10-16_19-40-11