گزارش تصویری: این رود خروشان، تا فتح دریا آرام نمی گیرد

(عکس ها: سید احمد کیایی)

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – سرخ پوشان در یک روز پاییزی آفتابی که در شهرباران کمیاب تر از در و گوهر است در کنار سواحل آرام کاسپین تمرینات شاداب و دلچسبی را پشت سر گذاشتند.

سید احمد کیایی لحظه های نابی را برای ما از این تمرینات شکار کرده که بخش دوم آن را مشاهده می نمایید:

photo_2016-11-05_18-47-56 photo_2016-11-05_18-48-12 photo_2016-11-05_18-49-12 photo_2016-11-05_18-49-18 photo_2016-11-05_18-49-27 photo_2016-11-05_18-49-39 photo_2016-11-05_18-49-43 photo_2016-11-05_18-49-49 photo_2016-11-05_18-50-05 photo_2016-11-05_18-50-55 photo_2016-11-05_18-51-15 photo_2016-11-05_18-52-03 photo_2016-11-05_18-52-17 photo_2016-11-05_18-52-27 photo_2016-11-05_18-52-32 photo_2016-11-05_18-52-45 photo_2016-11-05_18-53-19 photo_2016-11-05_18-54-15 photo_2016-11-05_18-54-23photo_2016-11-05_18-54-49 photo_2016-11-05_18-54-58 photo_2016-11-05_18-55-19