گزارش تصویری: به جای مانده از دو بازی ۶ امتیازی

(عکس ها: سید احمد کیایی)

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – پسران محبوب شهرباران موفق شدند پس از دو تساوی پشت سرهم خارج از خانه دو پیروزی پیاپی خانگی و خارج از خانه دشت نمایند.

بنابراین گزارش سرخ پوشان نفت مسجد سلیمان را در رشت و مس کرمان را در کرمان با شکست روبرو کردند تا مالک بلامنازع صدر لیگ دسته اول باشند.

photo_2016-11-01_01-00-06 photo_2016-11-01_01-00-58 photo_2016-11-01_01-01-14 photo_2016-11-01_01-01-17 photo_2016-11-03_03-49-40 photo_2016-11-03_03-50-03 photo_2016-11-03_03-50-14 photo_2016-11-03_03-50-40 photo_2016-11-03_03-50-45 photo_2016-11-03_03-52-06 photo_2016-11-03_03-52-16 photo_2016-11-15_19-57-58 photo_2016-11-16_20-34-20 photo_2016-11-16_20-34-35 photo_2016-11-16_20-34-38 photo_2016-11-16_20-34-41 photo_2016-11-16_20-34-45 photo_2016-11-16_20-34-51 photo_2016-11-16_20-35-08 photo_2016-11-16_20-35-18 photo_2016-11-16_20-35-23 photo_2016-11-16_20-35-30photo_2016-11-16_20-35-45 photo_2016-11-16_20-35-49 photo_2016-11-16_20-36-06