گزارش تصویری: یک تعطیلی ناخواسته!

(عکس ها: سید احمد کیایی)

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – هفته چهاردهم دیدارهای لیگ آزادگان در شرایطی برگزار شد که دیدار سپیدرود صدرنشین در برابر اکسین البرز که قرار بود در رشت برگزار شود، به دلیل بارش برف و مهیا نبودن زمین مسابقه به تعویق افتاد.

photo_2016-11-23_19-43-34 photo_2016-11-23_19-43-38 photo_2016-11-23_19-43-47 photo_2016-11-23_19-43-51 photo_2016-11-23_19-43-59 photo_2016-11-23_19-44-22 photo_2016-11-23_19-44-27 photo_2016-11-23_19-44-33 photo_2016-11-23_19-45-06 photo_2016-11-23_19-45-21 photo_2016-11-23_19-45-32 photo_2016-11-23_19-45-37 photo_2016-11-23_19-46-26 photo_2016-11-23_19-46-38 photo_2016-11-23_19-48-43 photo_2016-11-23_19-48-48 photo_2016-11-23_19-48-57 photo_2016-11-23_19-49-02 photo_2016-11-23_19-49-08 photo_2016-11-23_19-49-13 photo_2016-11-23_19-49-17 photo_2016-11-23_19-49-53 photo_2016-11-23_19-50-00 photo_2016-11-23_19-50-05 photo_2016-11-23_19-50-10