علی نظر محمدی در اعتراض به فحاشی هواداران ملوان جلسه کنفرانس را ترک کرد

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – علی نظرمحمدی پس از تساوی تیمش مقابل ملوان بندانزلی به دلیل شعارهای هواداران تیم حریف که کنار اتاق کنفرانس حضور داشتند، حاضر به شرکت در این نشست نشد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه سپیدرود رشت، در حالی که تمام هواداران سپیدرود ورزشگاه عضدی را ترک کرده بودند و سرمربی سرخ پوشان منتظر بود تا جلسه مطبوعاتی سرمربی ملوان به پایان برسد، هواداران ملوان که همچنان در ورزشگاه عضدی باقی مانده بودند با شعارهای رکیک و بسیار تند و ناموسی سرمربی سپیدرود را مورد خطاب فحاشی های بی پایان خود قرار دادند.

به همین دلیل نظرمحمدی از ماندن در منطقه سالن کنفرانس صرف نظر کرد و به حالت اعتراض به این حرکت غیرقابل توجیح به رختکن بازگشت.

این اتفاق در حالی روی داد که در اکثر زمان بازی امروز نظرمحمدی سعی نموده بود تا جو مسابقه را آرام نگه دارد و در یک مورد هم به سوی هواداران سپیدرود رفت و آنها را دعوت به آرامش کرده بود.