نتایج هفته نوزدهم لیگ دسته دوم + جدول و برنامه هفته بیستم

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – هفته بیست و یکم لیگ دسته دوم در گروه نخست و هفته نوزدهم در گروه های دوم و سوم برگزار شد و طی آن نمایندگان گیلان به یک برد و یک باخت پرگل دست یافتند.

بنابراین گزارش تیم داماش گیلان در کاشان برابر شهرداری این شهر با نتیجه سنگین چهار بر صفر مغلوب شد و تیم شهرداری فومن نیز در خانه موفق شد تا تیم مدعی شهرداری بندرعباس را با نتیجه سه بر یک مغلوب نماید.

نتایج هفته بیست و یکم لیگ دسته دوم گروه نخست:

شهبازنوژان البرز ۱ – ۳ نفت وگاز گچساران

سپهر نقش جهان ۱ – ۱ فولاد نوین اهواز

اروند خرمشهر ۳ – ۰ قشقایی شیراز

زاگرس یاسوج ۳ – ۰ شهرباران (شهرباران از جدول کنار گذاشته شده است)

بعثت کرمانشاه ۲ – ۲ نفت امیدیه

هفته بیست ودوم / جمعه ۱۵ بهمن ۹۵

قشقایی شیراز- گیتی پسند(سپهر نقش جهان)اصفهان – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه دستغیب شیراز

کیمیا فرآیند تهران – بعثت کرمانشاه– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه ولیعصر(شهرداری) شهرقدس

نفت و گاز گچساران- نماینده یاسوج(زاگرس) – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

فولاد نوین اهواز- شهباز نوژان البرز– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

نفت امیدیه- آینده سازان برق جدید فارس– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه نفت ۱ امیدیه خوزستان

لیگ دسته دوم گروه نخست
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ اروند خرمشهر ۲۰ ۱۱ ۶ ۳ ۳۰ ۱۶ ۱۴ ۳۹
۲ نفت امیدیه ۲۰ ۹ ۸ ۳ ۲۷ ۱۷ ۱۰ ۳۵
۳ نفت و گاز گچساران ۱۹ ۹ ۷ ۳ ۳۲ ۱۱ ۲۱ ۳۴
۴ برق نوین شیراز ۱۹ ۸ ۹ ۲ ۲۱ ۶ ۱۵ ۳۳
۵ فولاد نوین اهواز ۱۹ ۹ ۵ ۵ ۳۲ ۲۰ ۱۲ ۳۲
۶ بعثت کرمانشاه ۱۹ ۹ ۴ ۶ ۲۷ ۲۳ ۴ ۳۱
۷ زاگرس یاسوج ۱۹ ۸ ۵ ۶ ۲۲ ۱۸ ۴ ۲۹
۸ سپهر نقش جهان ۲۰ ۸ ۵ ۷ ۲۴ ۲۲ ۲ ۲۹
۹ کیمیا فرایند تهران ۱۹ ۶ ۹ ۴ ۲۹ ۲۲ ۷ ۲۷
۱۰ قشقایی شیراز ۱۹ ۵ ۶ ۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۱۱ شهرداری اراک ۱۸ ۴ ۵ ۹ ۱۷ ۲۸ -۱۱ ۱۷
۱۲ شهباز نوژان البرز ۲۰ ۲ ۱ ۱۷ ۱۲ ۵۴ -۴۲ ۷
۱۳ شهر باران تهران ۱۹ ۱ ۲ ۱۶ ۸ ۴۳ -۳۵ ۵

نتایج هفته نوزدهم لیگ دسته دوم گروه دوم:

شهرداری کاشان ۴ – ۰ داماش گیلان

شهرداری فومن ۳ – ۱ شهرداری بندرعباس

بادران نوین تهران ۰ – ۱ شهرداری ماهشهر

شهرداری ارومیه ۲ – ۲ بادران نوین تهران

شهید کریمی جویبار ۰ – ۰ پتروکیان شوشتر

نماینده اردبیل ؟ – ؟ استقلال ابی(به فردا موکول شد)

هفته بیستم / چهارشنبه ۲۰ بهمن ۹۵

شهرداری ماهشهر-شهید کریمی جویبار– ساعت ۱۴ – ورزشگاه شهدا ماهشهر

شهرداری بندرعباس- شهرداری کاشان– ساعت ۱۴ – ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس

استقلال آبی ب تهران- شهرداری ارومیه – ساعت ۱۴ – ورزشگاه عطر سیب باقر شهر

نماینده گیلان (داماش گیلانیان)- بادران نوین تهران– ساعت ۱۴ – ورزشگاه عضدی رشت

پتروکیان شوشتر- شهرداری(آبی پوشان) اردبیل– ساعت ۱۴ – ورزشگاه تختی شوشتر

نفت نوین آبادان-شهرداری فومن – ساعت ۱۴ – ورزشگاه تختی آبادان خوزستان

لیگ دسته دوم گروه دوم
نام تیم
بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شهرداری کاشان ۱۹ ۹ ۶ ۴ ۲۸ ۱۶ ۱۲ ۳۳
۲ شهرداری فومن ۱۹ ۹ ۵ ۵ ۲۲ ۲۰ ۲ ۳۲
۳ شهرداری بندرعباس ۱۹ ۸ ۵ ۶ ۲۶ ۲۵ ۱ ۲۹
۴ شهرداری ماهشهر ۱۹ ۸ ۴ ۷ ۲۹ ۲۳ ۶ ۲۸
۵ داماش گیلان ۱۹ ۸ ۴ ۷ ۲۲ ۱۷ ۵ ۲۸
۶ استقلال آبی ب ۱۸ ۶ ۸ ۴ ۱۷ ۱۷ ۰ ۲۶
۷ پتروکیان شوشتر ۱۹ ۵ ۹ ۵ ۲۳ ۱۹ ۴ ۲۴
۸ شهید کریمی جویبار ۱۹ ۶ ۶ ۷ ۱۶ ۲۰ ۲۴
۹ شهرداری ارومیه ۱۹ ۶ ۵ ۸ ۲۱ ۲۵ ۲۳
۱۰ بادران نوین تهران ۱۹ ۴ ۸ ۷ ۱۶ ۲۱ ۲۰
۱۱ آبی پوشان اردبیل ۱۸ ۴ ۷ ۷ ۲۱ ۲۳ ۱۹
۱۲ نفت نوین آبادان ۱۹ ۴ ۵ ۱۰ ۱۶ ۳۱ -۱۵ ۱۷

نتایج هفته نودهم لیگ دسته دوم گروه سوم:

سردار بوکان ۲ – ۲ شهرداری تبریز

کارا شیراز ۱ – ۲ نیروی زمینی

کاسپین قزوین ۱ – ۱ پاس همدان

آلومینوم هرمزگان ۲ – ۱ هف سمنان

شاهین شهرداری بوشهر ۱ – ۰ شاهین ماهشهر

هفته بیستم / سه شنبه  ۱۹بهمن۹۵

شهرداری تبریز – شهرداری همدان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

هف سمنان – کارا شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه ولایت سمنان

پاس همدان- آلومینیوم هرمزگان– ساعت ۱۴ – ورزشگاه قدس همدان

نیروی زمینی تهران – سردار بوکان– ساعت ۱۴ –    ورزشگاه شهدای نزاجا تهران

شاهین ماهشهر- کاسپین قزوین – ساعت ۱۴ – ورزشگاه شهدا    ماهشهر خوزستان

لیگ دسته دوم گروه سوم
نام تیم
بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شهرداری همدان ۱۹ ۱۱ ۶ ۲ ۳۳ ۱۳ ۲۰ ۳۹
۲ شهرداری تبریز ۱۹ ۸ ۶ ۵ ۲۷ ۲۱ ۶ ۳۰
۳ سردار بوکان ۱۹ ۷ ۸ ۴ ۲۳ ۱۷ ۶ ۲۹
۴ شاهین شهرداری بوشهر ۱۹ ۶ ۹ ۴ ۲۲ ۱۹ ۳ ۲۷
۵ پاس همدان ۱۹ ۶ ۸ ۵ ۱۷ ۱۵ ۲ ۲۶
۶ هف سمنان ۱۹ ۶ ۷ ۶ ۲۲ ۲۲ ۰ ۲۵
۷ نیرو زمینی تهران ۱۹ ۵ ۹ ۵ ۲۳ ۱۶ ۷ ۲۴
۸ شاهین ماهشهر ۱۹ ۶ ۶ ۷ ۲۱ ۲۵ ۲۴
۹ آلومینیوم هرمزگان ۱۹ ۵ ۷ ۷ ۱۲ ۲۴ -۱۲ ۲۲
۱۰ کارا شیراز ۱۹ ۵ ۶ ۸ ۱۵ ۱۸ ۲۱
۱۱ کاسپین قزوین ۱۹ ۳ ۹ ۷ ۱۴ ۱۸ ۱۸
۱۲ بانی گستر کیش ۱۹ ۳ ۵ ۱۱ ۱۲ ۳۳ -۲۱ ۱۴