گزارش تصویری: افتتاحیه ی چمن سردار با تمرین جوانان

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – نخستین تمرین در زمین چمن مصنوعی سردارجنگل با حضور جوانان سپیدرود برگزار شد.