یادداشت روز – مدیریت زمان فوتبال

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – مدیریت زمان فوتبال ابزاری است که هر کس می‌تواند برای تنظیم مؤثر زمان از آن استفاده نماید. مدیریت زمان روشی برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های شخصی است.

همچنین مدیریت زمان فوتبال نوعی انضباط فردی است، توجه افراد را به چیزهایی متمرکز می‌کند که باید تحقق پیدا کنند. متأسفانه هیچ گونه قانون اکید و صریحی برای مدیریت زمان فوتبال وجود ندارد که بتوان در هر مورد آن را به کار برد. هنوز یک راه حل کاملی پیدا نشده است، (اگر وجود داشته باشد). با این حال چند روش مدیریت زمان فوتبال وجود دارد که اگر به کار برده شوند می‌توانند شخص را به مدیر زمان فوتبال بهتری تبدیل کنند.

به خاطر داشته باشید که مدیریت زمان فوتبال چیزی نیست که به همین سادگی به دست بیاید. برای «مدیر خوب زمان بودن» باید بسیار تلاش کرد. کسانی که در این تکنیک موفق هستند اغلب نسبت به دیگران زمان بیشتری دارند، به هر حال آنها با همان محدوده ۲۴ ساعته رو به رو هستند که دیگران نیز با آن رو به رو می‌باشند. تفاوت آنها بادیگران در این است که آنها می‌دانند چگونه از این ۲۴ ساعت به نحو احسن استفاده کنند. برای نمونه آنها از چرخه سودمندی‌ شان آگاهی دارند. برخی افراد بیشتر صبح‌ها مؤثرترند، در حالی که عده‌ای دیگر عصر‌ها؛ وقتی شما ازچرخه‌ سودمندی‌تان آگاهی پیدا کنید بایستی آن زمان را به مهم‌ترین فعالیت خود اختصاص دهید.

مدیر خوب زمان فوتبال همچنین می‌داند که چگونه بی‌نظمی را ـ که وقت شخص را هدر می‌دهد ـ به حداقل برساند. این بی‌نظمی‌ها شامل وقفه‌هایی است که مثلاً توسط تماس‌های تلفنی ایجادمی‌شود.

سرانجام اینکه، به عنوان مدیر فوتبال در بسیاری از جلسات حضور خواهید داشت. اگر جلسه را شما ترتیب داده‌اید باید دلیلی برای آن داشته باشید. جلسه‌ای که صرفاً برای انجام دیدار استوقت شما را تلف می‌کند. دستور کاری برای جلسه تهیه کنید که درآن هدف شما از جلسه و آنچه که می‌خواهید به آن برسید مشخصشده باشد. سپس خودتان طبق آن عمل کنید.

امام صادق (سلام الله علیه) : صَلاهُ مُتَطَیِّبٍ أفضَلُ مِن سَبعینَ صَلاهًبِغَیرِ طیبٍ. نماز شخص خوشبو برتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است. الصلاه: ص ۵۱ ح ۱۴۸