امروز شکوه بیکران شهر باران را به رخ خواهیم کشید

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – اینجا رشت است، صداى ما را از قلب حادثه مى شنوید. حادثه عشق و شور و افتخار. حادثه ما شدن من و تو! حادثه عبور از تمام خودخواهى ها و تنگ نظرى ها.

حادثه عشقى که دوباره قفنوس وار سر از خاکسترى بیرون آورد که خیلى ها گمان برده بودند سرد سرد شده، آنقدر سرد که شاید هرگز گرمایى از آن ساطع نشود!

امروز با معجزه عشقى که من و تو سالهاست در دل داریم، خواهیم آمد. عشقى که فرهاد را راهى بیستون کرد و مجنون را سرگشته بیابان ها. عشقى اهورایى که در تمام این سال هاى خموشى ذره اى نه کم شد و نه پى بلهوسى رفت. وفا را باید از توى هوادار آموخت که پاى عشقت سوختى و ماندى.

صبر را باید از تو آموزش گرفت که در همه ى این سیه روزى ها نشکستى. و امید را… و امید را باید باید باید در چشم هاى تک تک آن نگاه هاى عاشق جستجو کرد که در تمام آن لحظه لحظه هاى بى کسى امروز را وعده مى دادى.

آرى، امروز فارغ از همه ى آن تلخى ها ، قرار است با رودخروشان شمال سوداى روزهاى پرافتخارترى را تجربه کنیم که مو بر تن مان سیخ خواهد کرد. سوداى عشق بازى با همه ى آنچه که پیش از این مى خواستیم که داشته باشیم و البته نداشتیم. سوداى رسیدن به همه ى آرزوهاى خوب و دوست داشتنى دنیا.

و حالا به آن چه که باید کمترین استحقاق آن را داشتیم  رسیدیم و  اینک در لیگ برتریم و برای بقا به یک یا حسین دیگر نیازمندیم . ما مى خواهیم به پشتوانه ى همه ى آن پنجاه سالى که با سپیدرود بزرگ اشک ریختیم، شادى کردیم و عشق بازى کردیم، بمانیم در آن بالا بالاها. جایى که شایستگی بودن در آن را داریم .

مردمان رشت و همه هواداران دلداده ارتش سرخ ، دست در دست هم، سرمست و امیدوار، به ورزشگاه سردارجنگل هجوم می آورند تا به رقص بیاورند پرچم هاى پرافتخار سپیدرود عزیزمان را. قرار است همه با هم دست هایمان را با دلهایمان گره بزنیم و هم قسم شویم که تا ته این راه پر پیچ و خم را امیدوارانه و عاشقانه پشت سر بگذاریم.

ما، همه آنهایى هستیم که ورزشگاه سردارجنگل را به جهنم سبز براى پرسپولیس تبدیل کردیم تا داماش دوست داشتنى مان ده نفره از پس قرمزهاى تهران برآید. ما، همه ى آنهایى هستیم که با رمز عشق مان همراه با داماش عزیزمان، قهرمانى را از نصف جهان گرفتیم و در پایتخت، قهرمان را تحقیر کردیم. ما، همه ى آنهایى هستیم که همه ى آن روزهاى بى کسى تبعیدگاه غربت گرفته سردار جنگل را شماره کردیم تا امروز که تمام عاشقان را کنار خود داریم.

حالا ما گیلک ها دست در دست هم مى خواهیم به ایران نشان دهیم که بازگشت باشکوه سپیدرودمان به لیگ برتر فوتبال ایران تصادفی نبوده است و بودن پرافتخار را جشن می گیریم و در یک قاب و یک گام و یک هدف مى خواهیم آقایى دو باره فوتبال رشت را رقم بزنیم.

آدینه ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۷ روزى خواهد بود که دیگر سکوهاى ورزشگاه سردار جنگل ، مملو خواهد شد از دم مسیحایى هزاران نفر از عاشقان دل خسته اما امیدوار شهرباران.

دست در دست هم محکم و باصلابت گام بر می داریم و شکوه بى کران شهر باران را به رخ  خواهیم کشید.