گزارش تصویری از تمرین ارتش سرخ گیلان

(عکس ها از: فرشید عباسی)

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – تمرینات پسران سرخ پوش شهرباران همه روزه در دو نوبت صبح و عصر در مجموعه ورزشی دانشکده پزشکی دانشگاه گیلان پیگیری می شود.

تمرینات سپیدرود در روز آدینه تعطیل است و از ابتدای هفته دنبال خواهد شد.