پست اینستاگرامی دکتر ذاکری عضو شورای شهر رشت: با تمام وجود غمگینم مثل وقتی که تیم می بازه..

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – دکتر بهراد ذاکری یکی از اعضای فوتبالی شورای شهر کلانشهر رشت پس از باخت ناامید کننده سپیدرود در برابر استقلال خوزستان در یک پست اینستاگرام ناراحتی خود را از وضعیت اسفناک سپیدرود رشت ابراز داشت.

” با تمام وجود غمگینم مثل وقتی که تیم می بازه..

برای ما رشتی ها سپیدرود فراتر از یک تیم است.

بسیاری از ما رویاهای کودکی مان را در این تیم و سرنوشتش جستجو می کنیم.

رویاهای سوخته نسل ما که در سال های کودکی و نوجوانی و جوانی بر باد رفت اما قلب مان به عشق همین می تپید که به سپیدرود و به هویتمان افتخار کنیم.

خوب یادم هست سکوهایی را که ما در زیر باران خاطرات مشترک مان را در آن می ساختیم.

نوستالژی آن روزها را، با اینکه که سال هاست دردهای زندگی شور و شعف کودکی را از ما گرفته، هنوز به خاطر دارم.

روزگاری اگر می باختیم هم سرمان بالا بود که در بازی جنگیده بودیم، درست مثل زندگی که هر چند بارها باخته ایم اما دوباره بلند شدیم.

امروز اما نمی دانم که چه می توانم برای تیمی که بخشی از وجود من است انجام دهم.

می دانم که می دانید و بارها گفته اند درد از کجاست.

می دانم که همه می دانند چه کسانی سپیدرود را به اینجا رسانده اند.

امروز که در جایگاه عضو شورا قرار گرفته ام بیشتر از همیشه شرمگینم که دستم به جایی بند نیست.

اما کاش حداقل یک تیم باشیم، بازی کنیم، پاس بدهیم، بدویم.

بازنده و برنده بودن اولویت نیست.

رفاقت کردن و عاشقی کردن با این حس مشترک تلاش برای سپیدرود بودن، جاری بودن، خروشان بودن، دفاع از هویت این شهر تنها راه چاره است.

همه چیز پول و مشکلات اقتصادی نیست.

کاش باز هم تیم باشیم فارغ از همه این بازی های کثیف کاش برای هویت مان بجنگیم.”