گزارش تصویری از تمرین سپیدرود

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – آن دسته از هوادارانی که می خواهند برای حمایت از سپیدرود به انزلی بروند می توانند ظهر روز آدینه مقابل ورزشگاه عضدی حاضر شوند.

به گزارش سایت سپیدرود، چندین دستگاه اتوبوس برای انتقال هواداران محترم سپیدرود برای همراهی تیم محبوب شان مقابل ملوان انزلی فراهم شده است و آن دسته از هواداران که تمایل به همراهی دارند ساعت ۱۴ روز آدینه مقابل در اصلی استادیوم عضدی حضور داشته باشند.