بر جای مانده از نبرد در آزادی

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – شما را به دیدن به بخش پایانی گزارش های تصویری دیدار سپیدرود با پرسپولیس در ورزشگاه آزادی دعوت می کنیم.