آمار: بررسی هفت ساله ته جدولی های نیم فصل / قعرنشین های لیگ احتمالا سقوط می کنند!

ورزش سه / آرمان صالحی

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – نگاهی به سرنوشت قعرنشینان نیم فصل از لیگ سیزدهم تا کنون نشان می دهد حداقل یکی از تیم های آخر جدول در نیم فصل نخست، در پایان فصل سقوط کرده است.

این آمار در لیگ دوازدهم که با ۱۷ تیم برگزار می شد بیشتر است. در ادامه این مطلب نگاهی به سرنوشت قعرنشینان نیم فصل در پایان فصل می اندازیم.

لیگ دوازدهم، ذوب آهن پرید

در لیگ دوازدهم که با هفده تیم برگزار می شد و قرار بود در پایان فصل ۴ تیم سقوط کنند و یک تیم به پلی اف برود، منطقه سقوط گسترده تر بود. در پایان نیم فصل گهر دورود، نفت آبادان، ذوب آهن و آلومینیوم در منطقه سقوط قرار داشتند و پیکان در ناحیه پلی آف قرار داشت.

در پایان فصل اما گهر، نفت آبادان و آلومینیوم کماکان در این منطقه قرار داشتند و این ذوب آهن بود که جای خود را به پیکان داد تا این تیم همراه سه تیم دیگر سقوط کند و سبزپوشان اصفهان به پلی آف رفتند و در آنجا با شکست پاس همدان، در لیگ برتر ماندنی شدند.

لیگ سیزدهم، تراژدی داماش

در نیم فصل اول لیگ سیزدهم فجر سپاسی و مس کرمان قعرنشین بودند اما در پایان فصل به جای فجر، داماشی افتاد که هیچکس در میانه فصل تصور سقوطش را نمی کرد. داماش در پایان نیم فصل در رتبه هشتم در میانه جدول قرار داشت و با منطقه سقوط یعنی فجر رده پانزدهمی، ۵ امتیاز اختلاف داشت اما در پایان فصل این تیم پانزدهم شد و فجر با سه امتیاز بیشتر در رده چهاردهم قرار گرفت و به منطقه پلی آف رفت. فجر در آنجا به پیکان باخت و نتوانست در لیگ برتر بماند.

لیگ چهاردهم، پیکان سوار آسانسور شد

در نیم فصل اول لیگ چهاردهم این نفت مسجد سلیمان و ملوان بندر انزلی بودند که در قعر جدول قرار داشتند اما در پایان فصل ملوانان از سقوط نجات پیدا کردند و این پیکان تازه راه یافته به لیگ برتر بود که سقوط کرد. پیکان از رتبه یازدهم نیم فصل به رتبه پانزدهم در آخر لیگ چهاردهم سقوط کرد و ملوانی که در نیم فصل قعرنشین بود، در پایان فصل سیزدهم شد. نکته جالب این است که در پایان نیم فصل، پیکان ۱۷ امتیاز داشت و ملوان تنها ۹ امتیاز، یعنی تیم تهرانی حدود دو برابر ملوانان امتیاز داشت اما در پایان این سفیدهای پایتخت بودند که سقوط کردند.

لیگ پانزدهم، سفید بختی سیاه پوشان

در نیم فصل لیگ پانزدهم سیاه جامگان به همراه استقلال اهواز قعرنشین بود اما مشکی‌پوشان مشهدی به خوبی در پایان فصل از سقوط گریختند. در نیم فصل راه آهن تهران سیزدهم بود و این سیاه جامگان بود که در رتبه پانزدهم قرار داشت اما در پایان فصل راه آهن به رتبه پازنده سقوط کرد و جای خود را در رتبه سیزدهم به سیاه جامگان داد تا آنها در لیگ برتر بمانند.

قعر جدول در پایان فصل، کپی نیم فصل

در لیگ شانزدهم همان دو تیمی سقوط کردند که در نیم فصل قعر نشین بودند یعنی ۱۰۰ پایین جدول، اتفاقی که زنگ خطری برای قعرنشینان نیم فصل است. در نیم فصل این سایپا بود که به این دو تیم نزدیک شد اما ۴ امتیاز اختلاف داشت و در پایان فصل هم سیاه‌جامگان به منطقه سقوط نزدیک شد اما ۲ امتیاز فاصله داشت.

بخت سفید سپیدرود تا سیاه بختی سیاه جامگان

در لیگ هفدهم دو تیم سپیدرود و سیاه جامگان در قعر جدول قرار داشتند که در پایان سیاه جامگان در این منطقه ماند و سقوط کرد اما سپیدرود نفت تهران را به جای خود به پایین هول داد. سپیدرود فصل قبل توانست در پایان لیگ هفدهم خود را از منطقه سقوط نجات دهد و تا رتبه سیزدهم بالا بیاید.

آنها با منطقه سقوط  ۶ امتیاز فاصله داشتند و در کمال شگفتی، سپاهان میان آنها و منطقه سقوط در رتبه چهاردهم قرار گرفته بود. این در حالی است که سپیدرود تا پایان هفته نوزدهم در منطقه سقوط و رتبه پانزدهم قرار داشت اما از هفته بیستم که آنها از منطقه خطر گریختند دیگر به این ناحیه پا نگذاشتند.

علی کریمی، قعرنشین مشترک

قعرنشینان نیم فصل جاری با پارسال یک تیم مشترک دارد و آن سپیدرود است. سپیدرود رشت فصل پیش در چنین مقطعی دقیقا مانند امسال در رتبه پانزدهم قرار داشت.

شباهت دیگر وضعیت سپیدرود نیم فصل اول پارسال با فصل جاری این است که آنها سال گذشته با سیاه جامگان قعرنشین ۴ امتیاز اختلاف داشتند و امسال هم با استقلال خوزستان رده شانزدهمی، ۴ امتیاز فاصله دارند البته از استقلال خوزستان ۶ امتیاز کسر شده است یعنی اگر این امتیاز کم نمی شد، این سپیدرود بود که قعر نشین بود.

اگر چنین اتفاقی می افتاد قعرنشین امسال ده امتیازی می شد در حالی که قعرنشین پارسال ۸ امتیازی بود و این نشان از سخت تر شدن رقابت ها در فصل جاری داشت.