گزارش تصویری باشگاه خبرنگاران جوان از دیدار سپیدرود و پرسپولیس

(باشگاه خبرنگاران جوان / عکس از: مانی پوراحمد)

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود تیم پرسپولیس در جام حذفی با نتیجه یک بر صفر سپیدرود رشت را در ورزشگاه خانگی اش شکست داد.

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362447_169.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362448_988.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362449_955.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362450_402.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362451_308.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362452_707.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362453_955.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362454_559.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362455_711.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362456_872.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362458_835.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362459_165.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362460_711.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362461_681.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362462_438.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362463_721.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/11/9362464_989.jpg