یادداشت – برای رفیقمان علی کریمی

فرهاد علیپور

اکنون سپیدرود حال و روز داماش شش سال پیش را دارد؛ فعل خواستن و جنگیدن را در سربازانت نمی شود دید. زمان بسیار تنگ است و نشانه های سقوط کاملا اشکار شده اند.

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – من هم مانند میلیون ها ایرانی برای منش و اخلاق تختی گونه ات دلباخته تو شده ایم؛ برای اینکه کمتر شبیه آدم های این روزهای ما هستی.

برای اینکه انسان بودن خود را بر همه چیز دیگر ترجیح داده ای. از اسطوره ساختن و عالیجناب خطاب کردن کسی بیزارم. چه اینکه این عناوین بیشتر از اینکه نشانه بزرگی باشد نشانه تحقیر و کوچک شمریست.

اما همین که هستی سبک زندگی ات الگوی خیلی از انسان هاست در بدترین دوره ای که اخلاق و منش مرده؛ علی فقط کریمی یعنی بقیه علی ها بزرگی نکردند!

علی آقا با سپیدرود ادامه سخن می دهم گویا نامه من؛ حرف دل خیلی از هواداران سپیدرود و فوتبال رشت و گیلان و هواخواهان علی کریمیست.

این سپیدرود در یک حجب و حیاء دو طرفه بحال احتضار و نفس زنان، گیر افتاده؛ آن طرف علی کریمی محجوب و طرف دیگر هوادارانی دلسوخته که سینه ای مالامال از بغض و فریاد دارند؛ ولی مگر می شود فریاد زد؟!

مگر می شود پشت سرداری که یک تنه پرچم افتاده برخاک سپیدرود را دوباره برافراشت را خالی گذاشت؟!

پرچمی که برای لگدمال کردنش از هر سو می تاختند و ابهت آمدن تو منجمدشان کرد!

“علی کریمی” خودت می دانی چقدر برای بزمین زدنت لحظه شماری و کارشکنی می کنند؛ از کمبود ها و بی بضاعتی ها و بی یاوری ها آگاهیم؛ هم خود بهتر از حال نزار سپیدرود خبر داری؛ رودی در حال خشکیدن؛ سپیدرنگی در حال آلودن…

لحظه سقوط نزدیک است؛ لحظه خداحافظی و اشک ها و حسرت ها روی سکوهای سردارجنگل؛ احتمالا در روزی ابری که بغض آسمان خواهد شکست.

علی آقا اگر از جغرافیای فوتبال رشت باخبر باشی خواهی دانست که سپیدرود و داماش بخشی از زندگی و غرور مردم سرافزار این شهر هستند.

دیگر تیم شهر ما شش سال پیش به همین شکل کمرش خمید ولی هوادار اجازه شکستن نداد؛ داماش جنگید و جنگید با تمام دشواری ها به زندگی ادامه داد و می خواهد برگردد و به سختی یقه حریفان لیگ برتری را می گیرد.

اکنون سپیدرود حال و روز داماش شش سال پیش را دارد؛ فعل خواستن و جنگیدن را در سربازانت نمی شود دید. زمان بسیار تنگ است و نشانه های سقوط کاملا اشکار شده اند.

ما پیشتر این غروب و شب تاریک را تجربه کرده ایم و اگر نخواهیم وارد جزئیات فنی بشویم، در بازی های سپیدرود گویا بیشتر بازیکنان در زمین نافرمانی می کنند؛ از جان مایه نمی گذارند، بی مسئولتی میک نند؛ بی مبالاتی می کنند و گویا متوجه نام بزرگ سپیدرود نیستند!

نمی دانند برای چه پرچم بزرگی می جنگند. شان سپیدرود را پایین می آورند. دیگر باخت های سه بر هیچ، برای شان سنگین نیست! در یک کلام مرد جنگ نیستند از پیش باخته وارد میدان رزم می شوند!

نمی دانم؛ براستی نمی دانم! گویا از حجب و حیا و انسانیت و معرفت شما سوء استفاده می کنند؛ دلیل این همه اشتباهات و میدان را تقدیم حریفان کردن در هر بازی چیست؟

برای علاج این درد در این زمان بسیار اندک تا لحظه سقوط و فروپاشی؛ زودتر چاره ای بیندیشید؛ تا از تمام آن همه فاجعه محتوم و ناگزیر؛ پیشگیری شود.

تا سقوط و سرافکندگی ده ها هزار هوادار رشتی و گیلانی عاشق سپیدرود تا ناکامی علی کریمی زمان زیادی نمانده؛ می دانی که چه نقشه ها کشیدند برای اینکه در شهر خودت حرمتت شکسته شود!؟

پس بمان با سپیدرود ولی موقتا درین زمانه اندک تصمیمات فنی را به گروهی معتمد و کارآزموده بسپار.

دلنوشته یک رشتی هوادار سپیدرود و داماش