تیغ دولبه تیم رسانه ای علی کریمی: «بهترین روش تخریب اسطوره، دفاع غلط از عملکرد اوست»

کیوان بهمنش

سخت است به او تفهیم نمایید که مردمان این دیار حاضرند در خانه های شان لباس های بازیکنان باشگاه محبوب شان را بشورند ولی هرگز زیر بار دین ماشین لباسشویی اسم برده شده در بیانیه تیم رسانه ای علی کریمی قرار نگیرند!؟

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – هفته ماضی در میان بهت رشتوندان فوتبال دوست، روابط عمومی باشگاه سپیدرود، مبادرت به انتشار بیانیه ایی نمود که حاوی توهین بسیار بی سابقه ای به مردمان این بوم بود!

در این بیانیه با استدلال دفاع از زحمات علی کریمی، اسطوره فوتبال ایران، توهین بی سابقه و عجیبی را مطرح نمودند مبنی بر اینکه؛ «ای کاش فقط این دیار به تعداد انگشتان یک دست به مانند علی کریمی مرد داشت.» !!

نگارنده این نوشتار به هیچ وجه قصد ندارد که به درستی و یا نادرستی عملکرد علی کریمی مالک و سرمربی محبوب تیم فوتبال سپیدرود رشت بپردازد، بلکه مقصود از این نوشتار، سخنی با مدیرکل ورزش و جوانان استان، ریاست هیئت فوتبال و البته شخص علی کریمی است به چرایی اینکه آیا حقیقتا” این استان به تعداد انگشتان دست مرد ندارد که آنان این توهین تهوع آور را شنیدند و خواندند ولی دم بر نیاوردند!؟

آیا مدیران مسئول در ورزش استان ما هیچ رسالتی ندارند به علی آقای کریمی هشدار دهند که چگونه تیم رسانه ای او جرات پیدا کرده است که اینگونه توهین بی سابقه ای را به مردمان این دیار روا دارد!؟

خیلی دشوار است، همین امروز علی کریمی را فرا بخوانید و ایشان را تفهیم نمائید که دیار میرزا کوچک جنگلی مردان بزرگی چون شهید قلی پور و شهید املاکی داشته است که آنقدر مردانگی داشتند که از جانشان گذشتند تا جانهایی را زنده نگهدارند ،که شاید فداکاری های علی آقای کریمی در مقابل آنان هرگز به حساب نیاید!

خیلی سخت است از بزرگ مردان فعلی و خیرین بزرگ این شهر و دیار همچون خیر بزرگوار حاج مهدی کیانی فرد، یکی از نامدارترین خیرین کشور که متجاوز از پنجاه سال است که در امر خیر برای جامعه خدمت می کند، برای ایشان نام بیاورید تا او از ابعاد توهین تیم رسانه ای خویش به مردم این شهر آگاه شود!؟

به راستی شما رسالتی در خود نمی بینید که به علی کریمی تفهیم نمایید مردمان این دیار، باشگاه پنجاه ساله خویش را عاشقانه دوست دارند و این باشگاه هرگز در دین کسانی که چند صباحی است اداره آن را خودخواسته تقبل نموده اند قرار نخواهد گرفت!؟

سخت است به او تفهیم نمایید که مردمان این دیار حاضرند در خانه های شان لباس های بازیکنان باشگاه محبوب شان را بشورند ولی هرگز زیر بار دین ماشین لباسشویی اسم برده شده در بیانیه تیم رسانه ای علی کریمی قرار نگیرند!؟

در اینجا روی سخن نگارنده این نوشتار با شخص علی آقای کریمی اسطوره دوست داشتنی فوتبال ماست؛

بدانید که هرچند نام و رسم شما پر آوازه باشد، رشتوندان دوستدار فوتبال در مقام انتخاب اگر قرار گیرند، بی تردید و بی ابهام یقینا” باشگاه محبوf شان سپیدرود را به شما ترجیح خواهند داد، حتی سپیدرودی که سالیان سال به قول ورزشی نویس نامدار شهرمان « مهندس رادنی دیدار » در فراموشخانه لیگ دوم فوتبال میهن باشد!

جناب کریمی انتظاری از شما نداریم که در حوزه رسانه آگاهی و تخصص داشته باشید، ولی امروز جنابعالی علاوه بر سرمربی باشگاه سپیدرود، بر صندلی مالکیت این تیم هم تکیه زده اید، پس ضرورت دارد اگر چشم انداز کوتاه مدت در این باشگاه ندارید از مشاورین متخصص رسانه بهره گیرید تا برایتان بازگو نمایند؛ در دانش ارتباطات ارسال هر پیام با واکنشی از سوی مخاطب همراه است و مجموع فرایند این کنش و واکنش است که باعث شکل گیری مفهومی در ذهن مخاطب می شود و از همین روست که بد دفاع کردن از یک موضوع، باعث تخطئه آن در ذهن مخاطب می شود.

اگر با مردم این شهر صداقت دارید ، پس صادقانه و شجاعانه به اشتباه تیم رسانه ای تان پی ببرید که این بیانیه و توهین تهوع آورش باعث تخطئه ذهن مخاطبان شما شده است.

برای اینکه شخص جنابعالی درک نمایید که انتشار این بیانیه چه اثر تخطئه کننده ای بر ذهن دوستدارانتان که به عملیات نجات باشگاه محبوب شان توسط جنابعالی دل بسته اند، گذاشته است؛

یک بار بدون تعصب بیانیه روابط عمومی زیر نظرتان را شخصا مطالعه فرمایید و در صورت اینکه نظر جنابعالی به نظر نگارنده این نوشتار نزدیک بود، کمترین انتظار مردمان دلاور دیار گیل از شما یک « عذرخواهی » رسمی است.