بخش پایانی گزارش تصویری سپیدرود – ماشین سازی

وب سایت فرهنگی ورزشیسپیدرودسپیدرود در حساس ترین بازی باقی مانده تا پایان فصل یک تساوی لحظه آخری کسب کرد تا فقط وقوع فاجعه را به تاخیر بیاندازد. سپیدرود با شکست های خارج از خانه و این تساوی های خفیف باید چمدانش را برای سقوط ببندد.

امیدواریم در باشگاه سپیدرود به جز نوشتن بیانیه های توهین آمیز اتفاقات بدرد بخور هم رقم بخورد!