روی خط آمار متریکا از بازی صنعت نفت – سپیدرود

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرودسایت آماری – تحلیلی متریکا مسابقه دو تیم صنعت نفت آبادان با سپیدرود رشت را مورد تحلیل قرار داد که نتایج آماری آن را در زیر مشاهده می کنید:

آمار بازی صنعت نفت و سپیدرود

نمره متریکای بازیکن های سپیدرود در دیدار برابر صنعت نفت

نمره متریکای بازیکن‌های سپیدرود در دیدار برابر صنعت نفت

 

نمره متریکای بازیکن‌های صنعت نفت در دیدار برابر سپیدرود

 نمره متریکای بازیکن‌های صنعت نفت در دیدار برابر سپیدرود

حامد پاکدل بهترین بازیکن بازی صنعت نفت و سپیدرود

حامد پاکدل بهترین بازیکن بازی صنعت نفت و سپیدرود