گزارش تصویری اختصاصی از دیدار سپیدرود – پرسپولیس

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرودسپیدرود یک باخت دیگر را متحمل شد تا یک آنالیزکننده شرط بند و یک هیات فوتبال همیشه ناکام و چند مدیر منفعل ورزش و جوانان و یک بیات شده عشق حضور و چند بازیکن باند باز، پرونده دو صعود پرشور را که هیچکدام از این افراد کوچکترین نقشی در آن نداشتند را برای همیشه ببندند و عشق مردم رشت را راهی سرنوشتی شوم سازند.

مبارک باد این اتحاد شوم!