واگذاری مشکوک سپیدرود: نمایش فوتبال خصوصی!

فرشاد کاس نژاد

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – اگر می خواهید بدانید ⁧فوتبال خصوصی⁩ در ایران چه معنایی دارد، این دو کاغذ پاره را بخوانید. مالکیت باشگاه ⁧سپیدرود⁩ با این بندها از ⁧علی کریمی⁩ به مالک بعدی واگذار شده. بعید است یک آپارتمان ۴۰ متری را هم با این چند بند بی سر و ته معامله کنند.

وزارت ورزش وقتی از خصوصی سازی حرف می زند، از چنین معامله هایی روی کاغذ پاره حرف می زند. قیمت بازیکن در تیم هایی با پول های مشکوک از ده میلیارد گذشته اما تیم خصوصی یک ریال ارزش واقعی ندارد. در بندهای انتقال مالکیت یک باشگاه می نویسند اگر پولی پیدا شد، یک میلیارد می دهیم.

امضاکننده گان پای این برگه را اگر بشناسید، از خنده روده بر می شوید که یک باشگاه پنجاه ساله با امضای اینها دست به دست می شود.

قرارداد مالکیت ⁧علی کریمی⁩ بر ⁧سپیدرود⁩ همچنان منتشر نشده و درباره اش هیچ توضیحی نداده اند. علی کریمی در حالی یک تیم لیگ برتری را بدون پرداخت پول خرید که توانست طبق آن قرارداد نامعلوم، تیم را در آستانه سقوط رها کند و در صورت واگذاری بعدی دو – سه میلیارد هم طلبکار شود.

مالک جدید ⁧سپیدرود⁩ که رئیس هیات شطرنج گیلان است، در این قرارداد بی معنا متعهد به هیچ چیزی نیست. مالک یک تیم لیگ برتری شده اما نه پولی داده و نه قرار است یک ریال در آینده برای به دست آوردن چنین موقعیتی بپردازد. روزی ۳ بار هم در مصاحبه هایش از علی کریمی تشکر می کند.

فوتبال خصوصی در ایران چنین نمایشی است. فوتبال دولتی را هم که خودتان واقفید.