برنامه لیگ برتر تا پایان فصل

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – بازی های لیگ برتر فوتبال کشور با انجام دربی اصفهان در روز ششم فروردین ماه ۹۸ پیگیری خواهد شد.

مسابقات هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی از ابتدای سال جدید پیگیری می شود که سه بازی معوقه از سال ۹۷ باقی مانده است. دربی اصفهان یکی از سه بازی معوقه است که روز ششم فروردین ماه بین سپاهان و ذوب آهن برگزار خواهد شد، اما تاریخ دقیق دو بازی معوقه ی تیم سایپا تهران برابر پیکان و ذوب آهن هنوز اعلام نشده است.

برنامه ادامه بازی های هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران به شرح زیر است:

معوقه هفته نوزدهم – سه شنبه ۶ فروردین ۹۸

فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن ساعت ۱۷ ورزشگاه  نقش جهان

هفته بیست و سوم – پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸

سپیدرود رشت – پیکان تهران– ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

سایپا تهران- نساجی مازندران– ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

آدینه ۹ فروردین ۹۸

ماشین سازی تبریز- فولاد خوزستان– ساعت ۱۷ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پدیده مشهد- پارس جنوبی جم– ساعت ۱۷ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

شنبه ۱۰ فروردین ۹۸

پرسپولیس- استقلال تهران– ساعت ۱۷ – ورزشگاه آزادی تهران

استقلال خوزستان – تراکتورسازی تبریز– ساعت ۱۹ – ورزشگاه غدیر اهواز

یکشنبه ۱۱ فروردین ۹۸

صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان  ساعت ۱۷ ورزشگاه تختی آبادان

فولاد مبارکه سپاهان – نفت مسجد سلیمان ساعت ۱۹ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته بیست و چهارم – چهارشنبه ۱۴ فروردین ۹۸

استقلال تهران- سایپا تهران– ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۸

پیکان تهران- پرسپولیس تهران– ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

ذوب‌آهن اصفهان – سپیدرود رشت – ساعت ۱۸:۴۵– ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

نفت مسجدسلیمان- ماشین سازی تبریز– ساعت ۱۹– ورزشگاه شهید بهنام محمدی

آدینه ۱۶ فروردین ۹۸

تراکتورسازی تبریز- صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۷ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

پارس جنوبی جم- استقلال خوزستان– ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه تختی جم

نساجی مازندران- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

فولاد خوزستان- پدیده مشهد– ساعت ۱۹– ورزشگاه فولاد خوزستان

هفته بیست و پنجم – پنجشنبه ۲۲ فروردین ۹۸

ماشین سازی تبریز- نساجی مازندران– ساعت ۱۸ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

استقلال خوزستان – فولاد خوزستان – ساعت۱۹– ورزشگاه غدیر اهواز

آدینه ۲۳ فروردین ۹۸

سپیدرود رشت – تراکتورسازی تبریز – ساعت ۱۸ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

پدیده مشهد- نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران – ساعت ۱۷:۴۵ –  ورزشگاه نقش جهان اصفهان

صنعت نفت آبادان – پارس جنوبی جم – ساعت۱۹– ورزشگاه تختی آبادان

شنبه ۲۴ فروردین ۹۸

پیکان تهران – ذوب آهن اصفهان– ساعت۱۹– ورزشگاه شهداء شهر قدس

پرسپولیس- سایپا تهران– ساعت۱۹– ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست و ششم – چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸

ذوب‌آهن اصفهان – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

استقلال تهران – ماشین سازی تبریز– ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه ۲۹ فروردین ۹۸

سایپا تهران – فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۹ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

نفت مسجدسلیمان – استقلال خوزستان– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی

آدینه ۳۰ فروردین ۹۸

تراکتورسازی تبریز- پیکان تهران– ساعت ۱۸ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

پارس جنوبی جم- سپیدرود رشت– ساعت ۱۹– ورزشگاه تختی جم

نساجی مازندران- پدیده مشهد – ساعت ۱۹ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

فولاد خوزستان- صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه فولاد خوزستان

هفته بیست و هفتم – پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸

پیکان تهران- پارس جنوبی جم– ساعت ۱۸ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

استقلال خوزستان – نساجی مازندران– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه غدیر اهواز

آدینه ۶ اردیبهشت ۹۸

پدیده مشهد- استقلال تهران – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

سپیدرود رشت – فولاد خوزستان – ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه سردار جنگل رشت

ذوب‌آهن اصفهان –  تراکتورسازی تبریز– ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

پرسپولیس – فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه آزادی تهران

شنبه ۷ اردیبهشت ۹۸

صنعت نفت آبادان- نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸

ماشین سازی تبریز-  سایپا تهران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

هفته بیست و هشتم – چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸

تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس – ساعت ۱۸– ورزشگاه یادگار امام تبریز

استقلال تهران – استقلال خوزستان – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸

سایپا تهران – پدیده مشهد– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس

فولاد خوزستان – پیکان تهران– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه فولاد خوزستان

پارس جنوبی جم- ذوب‌آهن اصفهان– ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه تختی جم

آدینه ۱۳ اردیبهشت ۹۸

فولاد مبارکه سپاهان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

نساجی مازندران- صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

نفت مسجدسلیمان-  سپیدرود رشت– ساعت ۱۹:۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی

هفته بیست و نهم – شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۸

پرسپولیس تهران– ماشین سازی تبریز- ساعت ۲۱ ورزشگاه آزادی تهران

سپیدرود رشت – نساجی مازندران- ساعت ۲۱ ورزشگاه سردار جنگل رشت

ذوب‌آهن اصفهان- فولاد خوزستان- ساعت ۲۱ ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

پدیده مشهد- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۲۱ ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

تراکتورسازی تبریز- پارس جنوبی جم – ساعت ۲۱ ورزشگاه یادگار امام تبریز

استقلال خوزستان- سایپا تهران- ساعت ۲۱ ورزشگاه غدیر اهواز

پیکان تهران – نفت مسجدسلیمان- ساعت ۲۱ ورزشگاه شهداء شهر قدس

صنعت نفت آبادان- استقلال تهران – ساعت ۲۱ ورزشگاه تختی آبادان

هفته سی ام – پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۸

استقلال تهران – سپیدرود رشت- ساعت ۲۱ ورزشگاه آزادی تهران

ماشین سازی تبریز- پدیده مشهد- ساعت ۲۱ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

سایپا تهران -صنعت نفت آبادان- ساعت ۲۱ ورزشگاه شهداء شهر قدس

نفت مسجدسلیمان – ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۲۱ ورزشگاه شهید بهنام محمدی

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال خوزستان – ساعت ۲۱ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

نساجی مازندران- پیکان تهران – ساعت ۲۱ ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز- ساعت ۲۱ ورزشگاه فولاد خوزستان

پارس جنوبی جم – پرسپولیس تهران- ساعت ۲۱ ورزشگاه تختی جم