گزارش تصویری مسابقه ذوب آهن اصفهان – سپیدرود رشت

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – پس از چند هفته نتیجه بد سپیدرود موفق شد تا یک امتیاز خارج از خانه را از دیار زاینده رود به شهرباران سوغات بیاورد تا شاید بتواند دوای روزهای سرنوشت ساز آینده باشد.