گزارش تصویری مسابقه پارس – سپیدرود از زاویه دوربین مصطفی هاشمی

عکاس: مصطفی هاشمی

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – با هم به تماشای گزارش تصویری اختصاصی مسابقه پارس جنوبی جم و سپیدرود رشت از دریچه دوربین مصطفی هاشمی می نشینیم.