گزارش آماری متریکا از مسابقه سپیدرود – فولاد / بلبلی بهترین بازیکن زمین

متریکا: محمد بلبلی با نمره ۷.۹۶ متریکا، بهترین بازیکن زمین در دیدار سپیدرود و فولاد شد. او در این بازی یک پنالتی گرفت و یک گل به ثمر رساند.

وب سایت فرهنگی ورزشیسپیدرودسایت آماری – تحلیلی متریکا مسابقه دو تیم سپیدرود رشت با فولاد خوزستان را مورد تحلیل قرار داد که نتایج آماری آن را در زیر مشاهده می کنید:

آمار بازی سپیدرود و فولاد

آمار بازی سپیدرود و فولاد

محمد بلبلی بهترین بازیکن بازی سپیدرود و فولاد

محمد بلبلی با نمره ۷.۹۶ متریکا، بهترین بازیکن زمین در دیدار سپیدرود و فولاد شد. او در این بازی یک پنالتی گرفت و یک گل به ثمر رساند.

محمد بلبلی بهترین بازیکن بازی سپیدرود و فولاد

نمره متریکای بازیکنان سپیدرود در دیدار با فولاد

 نمره متریکای بازیکنان سپیدرود در دیدار با فولاد

نمره متریکای بازیکنان فولاد در دیدار با سپیدرود

نمره متریکای بازیکنان فولاد در دیدار با سپیدرود