گزارش تصویری اختصاصی سپیدرود – فولاد

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرودسپیدرود در روزی که به هیچ وجه چهره یک تیم بازنده را نداشت و بیش از ۱۴ کرنر را روانه دروازه مهمان کرد و یک پنالتی از دست داد، مسابقه را به فولاد واگذار کرد.

امروز هواداران سپیدرود افسوس فرصت هایی را می خورند که علی کریمی و سایرین از سپیدرود به غنیمت گرفتند و آنقدر فرصت سوزی کردند که دیگر زمان و شانسی برای جبران باقی نماند.

خدایا سپیدرود مان را از شر جادوگران نجات ده!