گزارش تصویری سایت فوتبالی از دیدار سپیدرود و نساجی

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرودعکس های این بازی را از لنز دوربین احمد کیایی ببینید.