بخش پایانی گزارش تصویری سپیدرود – نساجی

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدروددر روزی که بازیکن بی کیفیتی به نام محمدرضا مهدوی که در دو فصل اخیر برای حضور در سپیدرود از هیچ کاری دست بر نداشت با موقعیت سوزی های فراوان و از دست دادن دروازه های خالی نسخه سپیدرود را پیچید تا تیمی که با رنج و مشقت فراوان خود را به سطح نخست فوتبال رسانده بود با باندبازی و دسیسه بازیکنان تمام شده به سقوط سلام کند.

مبارک تمام کسانی که با کم کاری و بی غیرتی این سقوط را رقم زدند!