گزارش تصویری: باقی مانده از نبرد آخر

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرودهمه چیز تمام شد! رویا و رویا پردازی تمام شد! مهمانی دو ساله لیگ برتر تمام شد. حالا این بازیکنان ضعیف و بی کیفیت و بابا بزرگ بروند و در تیم های بوندس لیگایی بازی کنند.

مدتها پیش هشدار دادیم و مجیز گویان جادوگر زشت رو متهم مان کردند. مدت هاپیش هشدار دادیدم و شیتیل بگیران و مواجب بگیرن دهان های گشاد شان را باز کردند و متهم مان کردند. مدتها پیش هشدار دادیم و خائنین نگذاشتند که بیشتر بگوییم و صدای مان به گوش هواداران واقعی و دلسوز برسد و حالا اتفاقی که نباید افتاد.

سقوط کردیم اما اگر بابا بزرگ های بی کیفت فوتبال گیلان زمین برای همیشه محو شوند اتفاق بدی نیست. اگر نسل بیات ها از این فوتبال محو شوند برای همیشه اتفاق بدی نیست. بروید و مارا با غم های مان تنها بگذارید. بروید و ما را با درد بی درمان خودمان تنها بگذارید.

بروید دنبال پول هایی که از هر چیزی که فکرش را بکنید کثیف تر است. بروید و گورتان را گم کنید… این مودبانه ترین شکل ممکن است که با شما سخن گفتیم.

خداحافظ ای روزهای رفته…