شکایت مدافع سپیدرود از باشگاه نفت مسجدسلیمان

وب سایت فرهنگی ورزشیسپیدرود کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال به شکایت مدافع تیم سپیدرود رشت از باشگاه نفت مسجدسلیمان رسیدگی گرد.

به گزارش سایت سپیدرود، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال اعلام کرد که در پی شکایت میلاد شیخ سلیمانی، باشگاه نفت مسجد سلیمان به پرداخت مبلغ ۴۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق شاکی محکوم شد.

کمیته وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد. رأی صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

همچنین با توجه به شکایت رضا کاردوست شارومی از باشگاه الومینیوم اراک این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲/۶۰۴/۷۴۲/۲۶۸ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

اطلاعیه سازمان لیگ در خصوص صدور مجوز حرفه ای باشگاه ها

سازمان لیگ فوتبال ایران، اطلاعیه‌ای در خصوص صدور مجوز حرفه‌ای یا ملی باشگاه‌ها صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال و به نقل از سایت سازمان لیگ ، متن اطلاعیه به شرح زیر است: بدینوسیله به اطلاع می رساند:

با توجه به اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا و ضرورت رسیدگی به بدهی های معوق باشگاههای متقاضی مجوز حرفه ای، کلیه بازیکنان و کادر فنی طرف قرارداد با باشگاههای فوق الذکر، می توانند تا تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۸ (۳۰jun۲۰۱۹) درخواست رسیدگی به بدهی های معوق خود را کتباٌ و به همراه تصویر اسناد مربوطه و از طریق یکی از موارد ذیل ثبت نمایند.

۱- ارسال درخواست کتبی به باشگاه و ارائه تصویر درخواست به کمیته صدورمجوز حرفه ای (سازمان لیگ)

۲- ثبت شکایت در ارکان قضائی فدراسیون از جمله کمیته تعیین وضعیت بازیکنان

۳- ارسال درخواست کتبی به سازمان لیگ برتر کمیته صدورمجوز بطور مستقیم

بدیهی است کلیه باشگاههای متقاضی مجوز حرفه ای می بایست ضمن رسیدگی به پرونده بدهیهای معوق در زمان های تعیین شده (که قبلاً از طریق مکاتبات انجام شده به اطلاع ایشان رسیده است)، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا امر ثبت و رسیدگی پرونده و درخواست های ارسالی به آن باشگاه در زمان های تعیین شده صورت گیرد.

بدیهی است عدم رعایت موارد فوق منجر به ایجاد خلل در امر صدور مجوز حرفه ای/ملی باشگاه ها می گردد.