میلاد رسول رحمت و مهربانی و صادق آل محمد مبارک باد

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – اکنون گاه نوید سپری شدن زمستان سرد و سیاه جاهلیت در رسیده است و طبیعت خشک و بی روح جزیره العرب در انتظار سرسبزی ربیع لحظه شماری می کند.

آبشار زلال نبوت برسرزمین دل های عطشناک و تفتیده، جان می بخشد و کویری که در باور خود به جز خار و خاشاک ندیده است، اینک خرمی و تازگی و ترنم آوای فرشتگان را تجربه می کند.

او می آید و با آمدنش، شعر بشریت شعور می یابد و آسمان هستی به یک باره به نور می نشیند.

زندگی با آمدن او حیاتی دیگر و دوباره می یابد و جان های خسته و آواره با نغمه ی دلنشین شعار توحید و وحدت به سرمنزل مقصود فراخوانده می شوند تا در افق تابناک یگانگی آرام و قرار گیرند.

حبیبی می آید که طبیب دل است و ساقی صهبای وجود … و چه می گویم هستی طفیل هستی او: لولاک لما خلقت الافلاک محمد(ص) می آید و عطر دل انگیز گلواژه های کلام او ملک و ملکوت را به رایحه ی توحید کلمه و کلمه ی توحید معطر می سازد.

آری هنوز هم فرمان مطاع او مسلمانان را به میثاق اخوت دعوت می کند و بشریت را به همزیستی مسالمت آمیز فرا می خواند، و در این فصل وصل آفرین بیش از هر زمان … !

ایام خجسته ی نخستین بهار (ربیع الاول) نقطه ی عطف هستی و رمز و راز همبستگی است … که او شمع جمع آفرینش است.

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود، میلاد مسعود پیامبر اکرم (ص) و فرخنده زاد روز امام جعفر صادق (ع) را تبریک و شادباش می گویید و در استقبال طلوع بدر سیمای درخشان پیامبر رحمت از ثنیات الوداع هستی توفیق همگان را در همدلی و تفاهم در راه تحکیم پایه های وحدت و اقتدا به سیره ی گران سنگ نبوی و علوی از خداوند متعال مسالت می نماییم.