زاویه مخالف/ گزارش تصویری مس کرمان – سپیدرود رشت از نگاه سایت باشگاه مس

(سایت رسمی باشگاه مس)

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرودبا هم نگاهی می اندازیم به گزارش تصویری مسابقه سپیدرود رشت – مس کرمان در سایت رسمی باشگاه مس کرمان.

این گزارش تصویری از نگاه دوربین رضا رزم حسینی، فاضل حبیبی و بنی اسدآزاد تهیه شده است.