وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

اعلام برنامه هفته های نهم تا سیزدهم لیگ دسته دوم

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرودبرنامه مسابقات هفته های نهم تا سیزدهم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش سایت سپیدرود و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته نهم

سه شنبه ۲۱ آذر

شهرداری بم – سپیدرود رشت – ساعت ۱۴ – ورزشگاه فجر بم

بعثت کرمانشاه – شهرداری نوشهر – ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

فولاد نوین اهواز – شهرداری بندر عباس – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

چهارشنبه ۲۲ آذر

چوکای تالش – کیان سام بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریای ولی  تالش

یاران سلامت ایرانیان – پاس همدان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شباهنگ شهریار

کویر مقواتهران – سرخ پوشان نوین اطلس طلایی – ساعت ۱۴- ورزشگاه نفت  تهرانسر  تهران

اترک بجنورد – شهید قندی یزد- ساعت ۱۴- ورزشگاه   تختی بجنورد

اسپاد الوند تهران – شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت تهران

آریان همدان- نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

نیکا پارس چالوس -شناور سازی قشم- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدای تجن کلا چالوس

آینده سازان اردبیل – نیرو زمینی تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اردبیل

شهدای بابلسر- شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر

ستارگان بهمن جوان- شهدای رزکان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه  مرغوبکار تهران

فولاد هرمزگان- کیا تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس

هفته دهم

سه شنبه ۲۸ آذر

شهرداری نوشهر- آریان همدان- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدا نوشهر

فولاد هرمزگان – بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه   خلیج فارس بندر عباس

شهدای رزکان البرز -یاران سلامت ایرانیان- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

چهارشنبه ۲۹ آذر

سپید رود رشت – ستارگان بهمن جوان – ساعت ۱۴ – ورزشگاه دکتر عضدی رشت

شاهین تابان بوشهر – اترک بجنورد- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

شهید قندی یزد – نیکا پارس چالوس- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید نصیری یزد

سرخ پوشان  نوین اطلس طلایی – اسپاد الوند تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه پتروشیمی شازند مهاجران

نیروی زمینی تهران -شهرداری بندر عباس – ساعت ۱۴- ورزشگاه      غدیر تهران

آینده سازان اردبیل- شهدای بابلسر- ساعت ۱۴ – ورزشگاه تختی    اردبیل

پاس همدان – چوکای تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید حاجی بابایی      همدان

کیان سام بابل – فولاد نوین هرمزگان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء      ساری

نود ارومیه- کویر مقوا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه     شهید باکری      ارومیه

کیا تهران- شناورسازی قشم    – ساعت ۱۴- ورزشگاه شباهنگ    شهریار

شهرداری ماهشهر- شهرداری بم- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  اختصاصی نفت  امیدیه

هفته یازدهم

سه شنبه ۱۲ دی

ستارگان بهمن جوان-شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴- ورزشگاه مرغوبکار تهران

آریان همدان-فولاد هرمزگان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

اترک بجنورد-سرخ پوشان نوین اطلس طلایی – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی بجنورد

فولاد نوین اهواز-پاس همدان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

چهارشنبه ۱۳ دی

یاران سلامت ایرانیان – سپیدرود رشت – ساعت ۱۴- ورزشگاه شباهنگ شهریار

شهرداری بندرعباس-کیان سام بابل- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس      بندر عباس

شهدای بابلسر-نیرو زمینی تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید علیزاده      بابلسر

شهرداری بم-آینده سازان اردبیل- ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر  بم

بعثت کرمانشاه -کیا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه  آزادی     کرمانشاه

کویر مقوا تهران-شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه تهرانسر تهران

چوکای تالش – شهدای رزکان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریای ولی تالش

نیکا پارس چالوس-شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدای تجن کلا   چالوس

اسپاد الوند تهران-نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت تهران

شناور سازی قشم-شهید قندی یزد – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه پی پشتقشم

هفته دوازدهم

سه شنبه ۱۹ دی

کیا تهران- شهید قندی یزد- ساعت ۱۴- ورزشگاه شباهنگشهریار

بعثت کرمانشاه-آریان همدان – ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

سرخ پوشان  نوین اطلس طلایی – نیکا پارس چالوس- ساعت ۱۴- ورزشگاه پتروشیمی شازند مهاجران

نود ارومیه – اترک بجنورد – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

شهرداری نوشهر- اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه   شهدا نوشهر

شاهین تابان بوشهر – شناورسازی قشم- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید بهشتی     بوشهر

فولاد هرمزگان- کویر مقوا تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس

چهارشنبه ۲۰ دی

سپیدرود رشت – چوکای تالش – ساعت ۱۴ – ورزشگاه دکتر عضدی رشت

نیروی زمینی تهران -کیان سام بابل – ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران

شهدای بابلسر- شهرداری بم- ساعت ۱۴- ورزشگاه      شهید علیزاده بابلسر

آینده سازان اردبیل -ستارگان بهمن جوان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختیاردبیل

پاس همدان – شهرداری بندر عباس- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید حاجی بابایی      همدان

شهدای رزکان البرز – فولاد نوین اهواز- ساعت ۱۴- ورزشگاه    انقلاب      کرج

شهرداری ماهشهر- یاران سلامت ایرانیان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه اختصاصی نفت امیدیه

هفته سیزدهم

سه شنبه ۲۶ دی

آریان همدان- کیا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

کویر مقوا تهران- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴- ورزشگاه نفت تهرانسر تهران

اترک بجنورد- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی بجنورد

شهید قندی یزد – شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید نصیری یزد

نیکا پارس چالوس – نود ارومیه – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدای تجن کلا چالوس

اسپاد الوند تهران – فولاد هرمزگان- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت    تهران

شناور سازی قشم – سرخ پوشان نوین اطلس طلایی- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه پی پشت   قشم

چهارشنبه ۲۷ دی

فولاد نوین اهواز – سپیدرودرشت – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

شهرداری بم – نیروی زمینی تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر  بم

ستارگان بهمن جوان – شهدای بابلسر- ساعت ۱۴- ورزشگاه مرغوبکار تهران

چوکای تالش-شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴ – ورزشگاه پوریای ولی تالش

کیان سام بابل-پاس همدان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا   ساری

یاران سلامت ایرانیان – آینده سازان اردبیل – ساعت ۱۴- ورزشگاه  شباهنگ شهریار

شهرداری بندرعباس – شهدای رزکان البرز – ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × سه =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

1 دیدگاه ارسال شده است

 • جهانگیر بنی مهد گفت:

  درود .
  تیم فوتبال سپیدرود عزیز به علت بی‌لیاقتی مسئولان استان از لیگ برتر به دسته دوم سقوط کرد ……..
  این بار با یکپارچگی و هماهنگی باید تلاش کند به جایگاه قبلی برگردد …..متاسفانه علیرغم این که می گویند فرهنگ گیلان بالاست ……در یکپارچگی دچار ضعف است ….
  فراموش نکنیم فوتبال یک بازی جمعی است هرکس در موقعیت بهتر قرار گیرد بهتر می تواند گل زنی کند …..
  ضمنا فردگرایی باید از سپیدرود خارج شود .بیشتر تمرکز بازی گروهی و دسته جمعی شود ……از مسئولان استان هم تقاضا داریم از نظر معنوی و مادی پشتیبان این تیم خوب و پر طرفدار گیلان شوند ..و از مربی خوب ش حمایت کنند .
  با احترام