وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

برنامه هفته های دهم تا شانزدهم لیگ دسته دوم

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرودبرنامه مسابقات هفته های دهم تا شانزدهم لیگ دسته دوم و فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش سایت سپیدرود و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دهم

چهارشنبه ۳۰ آذر

سپیدرود رشت – ایمان سبز شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه سردارجنگل رشت

اترک بجنورد- ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی بجنورد
فولاد هرمزگان- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
مس سونگون- فولاد نوین اهواز- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
اسپاد الوند تهران- نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
پاس همدان- پانیک تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

پنجشنبه اول دی

شاهین تابان بوشهر- کیان سام بابل – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید  مهدوی بوشهر
مس نوین کرمان-  آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهرداری کرمان
شهید قندی یزد – شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید نصیری یزد
نیروی زمینی تهران – مناطق نفت خیز جنوب- ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
شهرداری ماهشهر – شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهدای رزکان البرز –  شهرداری بم- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
شهدای بابلسر – داماشیان گیلان – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر

هفته یازدهم:

چهارشنبه ۷ دی

پانیک تالش – سپیدرود رشت – ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریای ولی تالش

بعثت کرمانشاه – شهید اورکی اسلامشهر – ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
فولاد نوین اهواز – اترک بجنورد- ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
ویستا توربین تهران – فولاد هرمزگان- ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
ایمان سبز شیراز- اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت شیراز
نود ارومیه – مس سونگون- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه

پنجشنبه ۸ دی

شهرداری نوشهر- شاهین تابان بوشهر – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا نوشهر
شهرداری بندرعباس- شهید قندی یزد- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری بم- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم
آریو اسلامشهر- شهدای رزکان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
مناطق نفت خیز جنوب – شهدای بابلسر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
کیان سام بابل -مس نوین کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفت تیر بابل
داماشیان گیلان – شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت

هفته دوازدهم

سه شنبه ۱۳ دی

سپیدرود استراحت دارد

اسپاد الوند تهران پانیک تالش – ساعت ۱۴- ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
پاس همدان – بعثت کرمانشاه – ساعت ۱۴- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
فولاد هرمزگان – شهید اورکی اسلامشهر – ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
اترک بجنورد – نود ارومیه – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی بجنورد
مس سونگون – ایمان سبز شیراز – ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
ویستا توربین تهران – فولاد نوین اهواز – ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران

چهارشنبه ۱۴ دی

شاهین تابان بوشهر -شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
شهدای بابلسر – شهرداری بم – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
آریو اسلامشهر – کیان سام بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
مس نوین کرمان – شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهرداری کرمان
شهدای رزکان البرز – نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
شهرداری ماهشهر – مناطق نفت خیز جنوب- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهید قندی یزد – داماشیان گیلان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید نصیری یزد

هفته سیزدهم

دوشنبه ۱۹ دی

بعثت کرمانشاه – سپیدرود رشت – ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

پانیک تالش-مس سونگون- ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریای ولی تالش
فولاد نوین اهواز -فولاد هرمزگان – ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
ایمان سبز شیراز- اترک بجنورد- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت شیراز
نود ارومیه – ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه
شهید اورکی اسلامشهر – پاس همدان- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر

سه شنبه ۲۰ دی

کیان سام بابل – شهدای رزکان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفت تیر بابل
مناطق نفت خیز جنوب- شهید قندی یزد – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شهرداری بندرعباس- مس نوین کرمان – ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
داماشیان گیلان – شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت
شهرداری نوشهر – آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا نوشهر
نیروی زمینی تهران -شهدای بابلسر – ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
شهرداری بم – شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم

در صورت صعود تیم های حاضر در جام حذفی به مرحله یک شانزدهم مسابقه تیم مورد نظر در هفته سیزدهم لغو و تاریخ جدید برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

هفته چهاردهم

یکشنبه ۹ بهمن

شهید اورکی اسلامشهر – سپیدرود رشت – ساعت ۱۴ – ورزشگاه اسلامشهر

پانیک تالش- اترک بجنورد- ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریای ولی تالش
پاس همدان- فولاد هرمزگان- ساعت ۱۴- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
ایمان سبز شیراز- ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت شیراز
نود ارومیه – فولاد نوین اهواز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه
بعثت کرمانشاه- اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

دوشنبه ۱۰ بهمن

نیروی زمینی تهران – شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
شهرداری نوشهر – کیان سام بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا نوشهر
شهدای بابلسر- شهدای رزکان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
شهرداری بم – شهید قندی یزد- ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم
شهرداری بندرعباس- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
داماشیان گیلان – مس نوین کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت
مناطق نفت خیز جنوب- شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

هفته پانزدهم

یکشنبه ۱۶ بهمن

سپیدرود رشت – پاس همدان – ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت

فولاد هرمزگان-نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ویستا توربین تهران-پانیک تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
اسپاد الوند تهران-شهید اورکی اسلامشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
مس سونگون-بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
فولاد نوین اهواز-ایمان سبز شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

دوشنبه ۱۷ بهمن

مس نوین کرمان-مناطق نفت خیز جنوب – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهرداری کرمان
آریو اسلامشهر – داماشیان گیلان- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
شهدای رزکان البرز-شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
کیان سام بابل-شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفت تیر بابل
شاهین تابان بوشهر-شهرداری بم- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

چهارشنبه ۱۹ بهمن

شهرداری ماهشهر – شهدای بابلسر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهید قندی یزد – نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید نصیری یزد

هفته شانزدهم

دوشنبه ۲۴ بهمن

سپیدرود رشت – فولاد هرمزگان – ساعت  ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت

ایمان سبز شیراز-نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت شیراز
شهید اورکی اسلامشهر-مس سونگون- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر
پاس همدان-اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
بعثت کرمانشاه-اترک بجنورد- ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
پانیک تالش-فولاد نوین اهواز- ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریای ولی تالش

سه شنبه ۲۵ بهمن

مناطق نفت خیز جنوب – آریو اسلامشهر – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شهرداری بندرعباس – شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری ماهشهر – شهدای رزکان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهدای بابلسر – شهید قندی یزد- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
داماشیان گیلان -کیان سام بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
شهرداری بم-مس نوین کرمان – ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم
نیروی زمینی تهران-شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 5 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.