وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

برنامه هفته های دهم تا شانزدهم لیگ دسته دوم

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرودبرنامه مسابقات هفته های دهم تا شانزدهم لیگ دسته دوم و فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش سایت سپیدرود و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دهم

چهارشنبه ۳۰ آذر

سپیدرود رشت – ایمان سبز شیراز – ساعت ۱۴ – ورزشگاه سردارجنگل رشت

اترک بجنورد- ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی بجنورد
فولاد هرمزگان- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
مس سونگون- فولاد نوین اهواز- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
اسپاد الوند تهران- نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
پاس همدان- پانیک تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

پنجشنبه اول دی

شاهین تابان بوشهر- کیان سام بابل – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید  مهدوی بوشهر
مس نوین کرمان-  آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهرداری کرمان
شهید قندی یزد – شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید نصیری یزد
نیروی زمینی تهران – مناطق نفت خیز جنوب- ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
شهرداری ماهشهر – شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهدای رزکان البرز –  شهرداری بم- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
شهدای بابلسر – داماشیان گیلان – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر

هفته یازدهم:

چهارشنبه ۷ دی

پانیک تالش – سپیدرود رشت – ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریای ولی تالش

بعثت کرمانشاه – شهید اورکی اسلامشهر – ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
فولاد نوین اهواز – اترک بجنورد- ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
ویستا توربین تهران – فولاد هرمزگان- ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
ایمان سبز شیراز- اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت شیراز
نود ارومیه – مس سونگون- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه

پنجشنبه ۸ دی

شهرداری نوشهر- شاهین تابان بوشهر – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا نوشهر
شهرداری بندرعباس- شهید قندی یزد- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری بم- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم
آریو اسلامشهر- شهدای رزکان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
مناطق نفت خیز جنوب – شهدای بابلسر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
کیان سام بابل -مس نوین کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفت تیر بابل
داماشیان گیلان – شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت

هفته دوازدهم

سه شنبه ۱۳ دی

سپیدرود استراحت دارد

اسپاد الوند تهران پانیک تالش – ساعت ۱۴- ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
پاس همدان – بعثت کرمانشاه – ساعت ۱۴- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
فولاد هرمزگان – شهید اورکی اسلامشهر – ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
اترک بجنورد – نود ارومیه – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی بجنورد
مس سونگون – ایمان سبز شیراز – ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
ویستا توربین تهران – فولاد نوین اهواز – ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران

چهارشنبه ۱۴ دی

شاهین تابان بوشهر -شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
شهدای بابلسر – شهرداری بم – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
آریو اسلامشهر – کیان سام بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
مس نوین کرمان – شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهرداری کرمان
شهدای رزکان البرز – نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
شهرداری ماهشهر – مناطق نفت خیز جنوب- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهید قندی یزد – داماشیان گیلان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید نصیری یزد

هفته سیزدهم

دوشنبه ۱۹ دی

بعثت کرمانشاه – سپیدرود رشت – ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

پانیک تالش-مس سونگون- ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریای ولی تالش
فولاد نوین اهواز -فولاد هرمزگان – ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
ایمان سبز شیراز- اترک بجنورد- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت شیراز
نود ارومیه – ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه
شهید اورکی اسلامشهر – پاس همدان- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر

سه شنبه ۲۰ دی

کیان سام بابل – شهدای رزکان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفت تیر بابل
مناطق نفت خیز جنوب- شهید قندی یزد – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شهرداری بندرعباس- مس نوین کرمان – ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
داماشیان گیلان – شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت
شهرداری نوشهر – آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا نوشهر
نیروی زمینی تهران -شهدای بابلسر – ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
شهرداری بم – شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم

در صورت صعود تیم های حاضر در جام حذفی به مرحله یک شانزدهم مسابقه تیم مورد نظر در هفته سیزدهم لغو و تاریخ جدید برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

هفته چهاردهم

یکشنبه ۹ بهمن

شهید اورکی اسلامشهر – سپیدرود رشت – ساعت ۱۴ – ورزشگاه اسلامشهر

پانیک تالش- اترک بجنورد- ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریای ولی تالش
پاس همدان- فولاد هرمزگان- ساعت ۱۴- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
ایمان سبز شیراز- ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت شیراز
نود ارومیه – فولاد نوین اهواز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه
بعثت کرمانشاه- اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

دوشنبه ۱۰ بهمن

نیروی زمینی تهران – شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
شهرداری نوشهر – کیان سام بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا نوشهر
شهدای بابلسر- شهدای رزکان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
شهرداری بم – شهید قندی یزد- ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم
شهرداری بندرعباس- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
داماشیان گیلان – مس نوین کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت
مناطق نفت خیز جنوب- شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

هفته پانزدهم

یکشنبه ۱۶ بهمن

سپیدرود رشت – پاس همدان – ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت

فولاد هرمزگان-نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ویستا توربین تهران-پانیک تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
اسپاد الوند تهران-شهید اورکی اسلامشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
مس سونگون-بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
فولاد نوین اهواز-ایمان سبز شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

دوشنبه ۱۷ بهمن

مس نوین کرمان-مناطق نفت خیز جنوب – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهرداری کرمان
آریو اسلامشهر – داماشیان گیلان- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
شهدای رزکان البرز-شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
کیان سام بابل-شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفت تیر بابل
شاهین تابان بوشهر-شهرداری بم- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

چهارشنبه ۱۹ بهمن

شهرداری ماهشهر – شهدای بابلسر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهید قندی یزد – نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید نصیری یزد

هفته شانزدهم

دوشنبه ۲۴ بهمن

سپیدرود رشت – فولاد هرمزگان – ساعت  ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت

ایمان سبز شیراز-نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت شیراز
شهید اورکی اسلامشهر-مس سونگون- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر
پاس همدان-اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
بعثت کرمانشاه-اترک بجنورد- ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
پانیک تالش-فولاد نوین اهواز- ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریای ولی تالش

سه شنبه ۲۵ بهمن

مناطق نفت خیز جنوب – آریو اسلامشهر – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شهرداری بندرعباس – شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری ماهشهر – شهدای رزکان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهدای بابلسر – شهید قندی یزد- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
داماشیان گیلان -کیان سام بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
شهرداری بم-مس نوین کرمان – ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم
نیروی زمینی تهران-شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.